Foodhal komt hij er of komt hij er niet?

Al een jaar of 15 geleden kwam een ondernemer met het idee om het winkelcentrum Schalkwijk uit te breiden met een hal waar plaats is voor horeca en winkels, een combinatie van markthal en foodcourt. Kortweg: Foodhal Schalkwijk.

Begin dit jaar bereikte ons een noodkreet van de ontwikkelaar dat hij er met de gemeente niet uitkwam, reden voor de VVD om dit onderwerp te agenderen in de commissie ontwikkeling.
Waar er twee vechten hebben twee schuld luidt het spreekwoord en dat lijkt ook hier het geval.

Er waren drie problemen: ten eerste is er een transformatorhuis nodig om de hal van genoeg elektriciteit te voorzien. Taak van de gemeente of van de ontwikkelaar? Deze verplichting bleek opgenomen in het koopcontract van de grond, dus is het aan de ontwikkelaar.

Ten tweede was niet duidelijk wie verantwoordelijk is voor het plaatsen van afvalcontainers, inmiddels heeft de gemeente toegezegd dit voor haar rekening te nemen.

Het derde en grootste probleem lijkt het ontwerptraject. De ontwikkelaar zegt al ruim twee jaar op een afspraak met de gemeente te wachten en dat de eisen steeds veranderen. Daar blijkt tegenover te staan dat tijdens het traject een ander ontwerpbureau is aangesteld.

Het leek een patstelling, daarom heb ik voorgesteld dat de gemeente op korte termijn met de ontwikkelaar om de tafel gaat om vast te stellen wat er nog nodig is om een definitieve bouwvergunning te krijgen. Enkele partijen steunden dit voorstel en tot onze vreugde nam de wethouder onze suggestie over en zegde toe dat er een dergelijk gesprek plaats gaat vinden. We zijn benieuwd naar de uitkomst, het heeft wat ons betreft lang genoeg geduurd, laat de bouw beginnen!