Parkeerreferendum gaat niet door

In de raadsvergadering van 30 maart lag naast de parkeerplannen van het college ook een verzoek om een referendum te houden over deze plannen voor. 1760 Haarlemmers hadden de moeite genomen om hun handtekening te zetten onder het verzoek tot het houden van een referendum over dit onderwerp. De aanvraag kwam vanuit bewoners vanuit de stad die het niet eens zijn met de plannen en de manier waarop de plannen worden doorgedrukt.

In Haarlem is een referendumcommissie die de raad onafhankelijk van politieke voorkeur een advies geeft over of de aanvraag voldoet aan de referendumverordening zoals we die in Haarlem hebben. De commissie heeft de aanvraag onderzocht en had deze goed bevonden, er waren vanuit de commissie geen bezwaren om een referendum over het onderwerp uitbreiding gereguleerd parkeren te houden.

Echter dacht de coalitie daar anders over; zij wilde de vraag over de parkeerplannen niet voorleggen aan de stad; de grote commotie die al over de parkeerplannen ontstaan was zorgde er waarschijnlijk voor dat zij bang zijn voor de uitslag en voor een geldige opkomst. Want dat de parkeerplannen leven in de stad, dat is een ding wat zeker is. Eerder werden er ook al vele duizenden handtekeningen opgehaald om een signaal af te geven; maar dat alles mocht niet baten.

Gezien er enkele uren voor de vergadering een amendement werd ingediend door de coalitie, die dus al op een meerderheid van stemmen kon rekenen, was al voor de vergadering duidelijk dat er geen referendum zou komen welke door de raad goedgekeurd zou worden. De gronden waarop de coalitie het referendum afwijst zijn zeer wankel en er wordt van alles bijgehaald; tot aan het VN verdrag handicap aan toe. De argumenten van de coalitie zijn zwak en weinig steekhoudend. Daarom is de kans dat als de aanvragers naar de rechter gaan en er dan alsnog een referendum gehouden moet worden, groot.

De VVD fractie heeft zich uitgesproken voor het houden van het parkeerreferendum. Als gemeente hebben we afspraken gemaakt met de stad en hebben we gezamenlijk dingen vastgelegd. Zo ook over hoe we met referenda omgaan. De VVD hecht eraan om te staan voor goed en betrouwbaar bestuur en vind daarom ook dat als je een referendumverordening als gemeente hebt, en je als bewoner dus de mogelijkheid krijgt tot het houden van een referendum, en de referendumcommissie is akkoord, dan moet je het ook gewoon houden en niet daarvoor gaan liggen.

De parkeerplannen van de gemeente zijn uiteindelijk door de coalitie goedgekeurd maar diezelfde coalitie is ook al begonnen met het maken van uitzonderingen op haar eigen plannen. Het gedram van de coalitie heeft niet bijgedragen aan het beeld dat de gemeente betrouwbaar is en luistert. En juist luisteren naar de stad vinden wij enorm belangrijk. Daarom zal de VVD de komende tijd de stad in gaan om met u samen te kijken naar hoe we de parkeerdruk nu werkelijk kunnen verlagen, welke alternatieven er mogelijk zijn en wat we echt kunnen doen aan de leefbaarheid van wijken.