Beperking leerlingenvervoer uitgesteld

De regels omtrent leerlingenvervoer dienen volgens de Gemeente Haarlem veranderd te worden. De gemeente heeft positieve plannen om de zelfredzaamheid en zelfstandigheid van de leerlingen die gebruik maken van leerlingenvervoer onder begeleiding te vergroten. De kilometergrens voor kinderen die in aanmerking komen voor dit vervoer is 1 kilometer. Het voornemen is om dit te verhogen naar 6 kilometer. Hier is de VVD op aangeslagen aangezien de wethouder geen heldere uitleg heeft kunnen geven waarom deze aanpassing nodig is en wat de effecten ervan zouden zijn.

De VVD heeft in de raadsvergadering van februari 2023 een amendement ingediend die ertoe diende de kilometergrens te behouden op 1 kilometer. Hierdoor kunnen alle leerlingen die nu in aanmerking komen voor vervoer dit volgend schooljaar behouden. Voorafgaand aan de vergadering bleek dat ons amendement een meerderheid aan stemmen zou krijgen door de brede steun van zowel de oppositie als een deel van de coalitie. 

Als gevolg is uiteindelijk ter vergadering besloten de nieuwe regelgeving voor nu niet vast te stellen. Zoals de VVD ook al had geconstateerd, waren er simpelweg teveel onduidelijkheden over de redenen en de gevolgen. Het gevolg van de uitgestelde besluitvorming is dat de huidige verordening leerlingenvervoer een jaar ongewijzigd zal blijven. Hierdoor zullen kinderen komend schooljaar niet achter het net vissen.