Maatwerk voor een sterke Haarlemse horeca

Robert-Jan Baars heeft zich namens de VVD de afgelopen weken weer volop ingezet voor de Haarlemse horeca. In de commissie bestuur van 13 april 2023 kwamen er een groot aantal horecaondernemers inspreken over de nieuwe algemene regels voor terrassen. Hierdoor worden de tijdelijk verruimde terrassen weer teruggebracht naar de situatie van voor de uitbraak van Corona. Een aantal ondernemers gaven aan extra benadeeld te worden, doordat de inperking van de terrassen zelfs verder gaat dan de situatie van voor Corona.

De VVD Haarlem heeft zich daarom hard gemaakt om zorgvuldig in kaart te brengen waar de nieuwe regels tot een onredelijk grote inperking leidt en hiervoor proactief een vergunningstraject op te zetten. Uiteraard heeft de VVD aangegeven hierbij oog te hebben voor de toegankelijkheid en eventuele zorgen van omwonenden. De coalitie van D66, PvdA, GroenLinks en CDA wilde hierin niet meegaan. De horeca-ondernemers zullen zelf een vergunningstraject moeten aangaan, als zij willen afwijken van de nieuwe regels. Of zij deze vergunning zullen krijgen zal per geval verschillen en is onzeker. Dat had wat de VVD betreft anders gemoeten.