Gemeente steunt wens VVD voor korte wapenstok

Goed nieuws voor de veiligheid van Haarlemmers en onze BOA’s. De gemeenteraad van Haarlem steunt de aanvraag korte wapenstok voor handhavers. Daarmee volgt de gemeenteraad de wens van handhavers én de VVD.

Het onderwerp kwam al ter sprake tijdens de commissie Bestuur van 6 oktober 2022, waar er bij een aantal fracties nog twijfels waren. Op voorstel van de VVD is er een werkbezoek aan handhaving geweest. Tijdens dat gesprek  kwamen de BOA’s met persoonlijke verhalen en voorbeelden waar de korte wapenstok hen geholpen zou hebben met het deëscaleren of het besparen van leed voor een collega of zichzelf. 


De VVD Haarlem heeft bij monde van fractievoorzitter Peter van Kessel in het debat de burgemeester opgeroepen om voortvarend te zijn met het bespreken van het voorstel in de driehoek (Burgemeester, Politie, Officier van Justitie), waarna een aanvraag gestart za worden bij het ministerie van J&V.