Gemeente Haarlem moet parkeerplannen parkeren

Op 22 juni 2023 heeft de rechtbank in Haarlem een uitspraak gedaan in een voorlopige voorziening die werd aangevraagd door betrokken Haarlemmers die vinden dat er tijdens het proces wat is gevoerd over betaald parkeren in Haarlem een referendum gehouden had moeten worden. 

In de gemeenteraad kwam het verzoek voor het referendum al aan bod en de VVD fractie heeft destijds het verzoek tot een referendum te houden warm onthaald. Aangezien we in Haarlem een referendumverordening hebben die inwoners van onze stad in staat stelt om een referendum aan te vragen op stukken van de gemeente, zo ook over de invoering van het betaald parkeren in de 11 wijken. 

Het bleek al in het draagvlakonderzoek wat de VVD heeft gehouden in de aanloop naar deze voorziening van de rechtbank dat Haarlemmers zich graag wilde uitlaten over de parkeerplannen van de Haarlemse coalitie. De rechtbank in Haarlem gaat nu mee met de bewoners die het zo belangrijk vinden om gehoord te worden, dat zij ook daadwerkelijk gehoord moeten worden. 

Hoewel het nog niet zo is dat er nu direct een referendum te wachten staat is deze voorlopige voorziening een goede eerste stap naar het houden van het referendum over het betaald parkeren. Haarlemmers moeten gehoord worden en als de gemeente Haarlem niet wil luisteren via de reguliere weg van inspraak, dan moet het gesprek maar gevoerd worden nadat er een referendum gehouden is. 

Kortom, dit is een mooie stap de juiste richting in, en de VVD zal erop toezien dat de gemeente zich eraan houd; en tevens de wethouder vragen om dit te bevestigen en te erkennen in de commissievergadering op 22 juni 2023 van de commissie beheer.