Het Slachthuis in zwaar weer

Tijdens de vergadering van de Commissie Ontwikkeling stroomde de tribune in de raadszaal vol met liefhebbers van Het Slachthuis.

Het popcentrum verkeert in zwaar weer: volgens berichten is het zelfs “technisch failliet”.
Dat is natuurlijk niet zo mooi voor een instelling die volgens de directeur van de aanbieder van de muzieklessen Hart, mevrouw Licher, een “thuisbasis is voor muziekmakers van alle leeftijden”.

Bij de start van het project een aantal jaren geleden had de VVD al bezwaar gemaakt tegen de hoogte van de investering, meer dan 4 miljoen euro.

Daar stond tegenover dat het popcentrum volgens het beleidsplan zichzelf vanaf 2022 zou bedruipen. Helaas. Er bleken grote verschillen te zijn tussen het businessplan en de realiteit. Zo was voor personeelskosten 56.000 euro begroot, in werkelijkheid bleek het om maar liefst 260.000 te gaan. Het aanwezige publiek kreeg dan ook van diverse raadsleden te horen niet alleen maar naar de gemeente te kijken (en de hand op te houden) maar vooral ook te kijken naar de bedrijfsvoering waar zoals het lijkt toch wel de nodige fouten zijn gemaakt.

Inmiddels is er te veel geld geïnvesteerd om zomaar de stekker er uit te trekken maar het zal snel anders moeten. We zijn akkoord gegaan met redding op de korte termijn, maar alleen op voorwaarde dat er een gedegen onderzoek naar het verloop van het geheel komt en minstens zo belangrijk: een solide plan voor de toekomst. Duidelijk mag zijn dat het wat de VVD betreft niet de bedoeling is dat de exploitatie straks draait op basis van een structurele subsidie van enkele tonnen.

Wordt ongetwijfeld vervolgd.