Beter luisteren en meer leveren

Het beeld van de VVD bij het jaarverslag 2022 van de gemeente Haarlem is dat het college te weinig levert en slecht luistert. “De geloofwaardigheid van het gemeentebestuur valt of staat met het antwoord dat wij geven op de grote uitdagingen van de stad. Kunnen onze jongeren betaalbaar wonen? Is er goede zorg? Kan ik mezelf zijn en veilig over straat? Niet veilig zijn of voelen in je eigen stad doet wat met de geloofwaardigheid van het bestuur.” Aldus fractievoorzitter Peter van Kessel. Lees hieronder de hele bijdrage van de VVD Haarlem.

Beter luisteren en meer leveren. 

 

Voorzitter, vandaag blikken we terug op vorig jaar (2022). Het jaar dat nog begon in een lockdown vanwege het Coronavirus. Het Coronavirus dat grote risico’s voor de volksgezondheid meebracht. En een groot beroep deed op onze vrijheid. Het jaar waarin Rusland de verschrikkelijke oorlog in Oekraïne startte. Waarin Haarlemmers op allerlei manieren de Oekraïense vluchtelingen hebben geholpen. Nodig en hartverwarmend. En het jaar waarin deze oorlog heeft geleid tot plotseling stijgende energiekosten en waarin veel huishoudens en ondernemers in korte tijd na Corona een tweede financiële klap kregen te verduren.  

 

Tot op de dag van vandaag hebben deze ontwikkelingen impact op onze samenleving. Ontwikkelingen die ons ook afleiden van de grote uitdagingen waar onze stad voor staat. Een kort experimentje: ik vraag u allen uit om de volgende vragen – in gedachten – te beantwoorden met ja of nee. 

  • Kunnen onze jongeren betaalbaar wonen? 
  • Kun je in Haarlem rekenen op goede zorg? 
  • Kun je in Haarlem jezelf zijn en ’s avonds veilig over straat? 
  • Zorgen we wel goed genoeg voor het milieu? 
  • Kunnen Haarlemmers hun rekeningen betalen? 

 

De geloofwaardigheid van het gemeentebestuur hangt af van het antwoord op dit soort vragen. Heeft het college de doelen van de gemeenteraad gerealiseerd? Wat was de kwaliteit van de uitvoering en heeft het effect gehad voor de Haarlemmers?  Het college heeft er ruim 300 pagina’s over geschreven, waarvoor dank. De accountant heeft ernaar gekeken, de auditcommissie, onze duisenberg-rapporteurs, en de commissies. Ook dank. Maar wat is het beeld dat wij daaraan over houden? Samengevat: Het college levert te weinig en luistert slecht. 

 

  • Woningnood: op het gebied van de woningbouw is het dit college weer niet gelukt om te leveren. De wachttijd voor sociale huur is al jarenlang abominabel. 8 jaar wachten op een woning is natuurlijk absurd. De sociale huurvoorraad is met 522 woningen gedaald. Dit soort getallen zijn funest voor het vertrouwen van jongeren in de gemeente.  Wat is de boodschap van de wethouder Wonen aan iemand die nu 4 jaar op de wachtlijst voor een sociale huurwoning staat en nog vier jaar te gaan heeft? 
  • Zorg: Ook op het gebied van zorg heeft het college grote moeite om te leveren. De inkoop van zorg en ondersteuning is met enige hobbels goed verlopen. Toch ervaren Haarlemmers nog steeds wachttijden en er is een grote groep die aangeeft dat de zorg en ondersteuning van de gemeente niet heeft geleid tot een betere kwaliteit van het leven. Wat is de boodschap van de wethouder zorg aan deze mensen? 
  • Veiligheid: En als je aan Haarlemmers vraagt of Haarlem een veilige stad is, zegt een kwart nee.  verkeer is onveiliger geworden. Maar ook blijkt het opstarten van de hulp bij huiselijk geweld en kindermishandeling zwaar onder druk te staan. Je niet veilig voelen in je eigen stad, niet veilig zijn, dat doet iets met het vertrouwen in de overheid. 
  • Financieel: Tot slot het geld. De belastingen in Haarlem zijn veel te hoog. Dat vindt niet alleen de VVD, dat vindt de toezichthouder, en nog belangrijker dat vinden de meeste Haarlemmers. Zeker in tijden van hoge inflatie past de gemeente soberheid. 

 

Het college levert te weinig. Het gebrek aan capaciteit (FTE) en uitvoeringskracht zien we terug in de uitvoering van het beleid, maar we zien het ook ten aanzien van de investeringen. Het gemeentebestuur zou er goed aan doen om te onderzoeken wat de diepere oorzaken zijn van het gebrek aan realisatie. En wat kan de gemeenteraad voor ons dagelijks bestuur hierin betekenen? Richting de kadernota overweegt de VVD een voorstel, maar ik nodig u graag uit om hierover mee denken. Ook het college vraag ik om een reactie. 

 

Dan kom ik op het andere grote punt. Het college levert niet alleen te weinig, maar luistert ook slecht. In 2022 schafte het college het draagvlakonderzoek bij betaald parkeren af. En ook een referendum werd de Haarlemmer in eerste instantie niet gegund. Een gemiste kans, want in een democratie wil je evenwicht tussen macht en tegenmacht. Inspraak en oppositie moet je niet als last ervaren, maar liever als slijpsteen voor je beleid.  

 

De moeite met tegenmacht zit diep in de Haarlemse bestuurscultuur. Ook op dat vlak zou ik graag wat actie zien. Zo zijn het afgelopen jaar vier begrotingsrapporteurs aan de slag gegaan om de kwaliteit van de financiële stukken te verbeteren. Die informatie heeft de raad nodig om haar controlerende taak te kunnen uitvoeren. Zij kwamen met een aantal zinnige aanbevelingen:  

  • Stroomlijnen van de financiële stukken en de beleidsstukken; grip op subsidierelaties; de financiële verantwoording aan te laten sluiten op de doelenboom; en meer inzicht in de reserves. 

 

De houding die het college vervolgens aannam legt de reflex bloot. Het college lijkt vooral de raad uit te willen leggen welke informatie hij wel of niet moet ontvangen. Het leidt tot de pijnlijke situatie dat de rapporteurs nogmaals moet wijzen op de geldende verhoudingen tussen college en raad. Daarom de vraag aan het college welke aanbevelingen zij gaat uitvoeren en welke niet. En die vraag stel ik ook ten aanzien van de aanbevelingen van de auditcommissie. Neemt het college die over of niet.