Meer handjes voor Haarlemse Horeca

De gemeente Haarlem stelt extra capaciteit beschikbaar om te bezien of terrassen uitgebreid of aangepast kunnen worden. Uiteraard worden bij dit proces omwonenden betrokken.

De VVD Haarlem kreeg eerder verschillende signalen dat ondernemers lang moeten wachten op een reactie van de gemeente. Dit terwijl de aanwezigheid van een terras noodzakelijk is voor de bedrijfsvoering van een onderneming. De VVD Haarlem stelde daarom vragen aan het college.

Het college heeft in antwoord op deze vragen aangegeven extra capaciteit beschikbaar te stellen. Dank zij deze extra capaciteit krijgen ondernemers - hopelijk - eerder duidelijkheid en kunnen inwoners op een goede manier betrokken worden.