Bestemmingsplan jongerenwoningen goedgekeurd

Al eerder berichtten wij over het plan om het leegstaande 50kV-station aan de Spaarndamseweg 13 te slopen en te vervangen door 150 kleine huurappartementen voor jongeren in de leeftijdscategorie 18-28 jaar.

Van de woningen is circa 80% sociale huur, circa 20% middeldure huur, aangevuld met horeca en collectieve ruimten. Daarnaast wordt de openbare ruimte opnieuw ingericht.
Ze komen tussen de Spaarndamseweg en de Schoterbrug.Inmiddels kon nu door de raad het bestemmingsplan worden vastgesteld.
Uit de omgeving kwam een aantal bezwaren, vooral ingegeven door angst voor meer parkeerdruk en overlast door de jonge bewoners. Toch hebben wij ingestemd met dit plan, vooral ook omdat er enorme behoefte aan woningen voor jongeren bestaat. Er hebben zich voor deze 150 woningen maar liefst 6000 belangstellenden aangemeld! Zeker nu de bouw van 250 huurwoningen rond de Koepel maar niet van de grond komt, onder meer vanwege gesteggel over de parkeergarage, voorziet dit plan in een enorme behoefte.

Na het vaststellen van het bestemmingsplan kan de ontwikkelaar een omgevingsvergunning aanvragen, waarna begin 2024 begonnen kan worden met de bouw. Wat ons betreft aan de slag!