Brede steun voor het Haarlemse regenboogbeleid

Op donderdag 21 september jl. is het Haarlemse regenboogbeleid aan de orde geweest binnen de commissie Samenleving. Het actieplan kon rekenen op brede steun vanuit de diverse fracties. De gemeente Haarlem is al sinds 2012 Regenboogstad en met dit plan blijft het college werken aan diversiteit en inclusie binnen de stad. Er zijn 3 speerpunten geformuleerd, te weten acceptatie en inclusie van LHBTI+ Haarlemmers, preventie van discriminatie en toegankelijkheid.

Namens onze fractie heeft Peter Buschman (fractielid) het woord gevoerd en aangegeven blij te zijn dat de gemeente zich blijft inzetten als Regenboogstad en tevreden met het feit dat de wethouder bij het opstellen van het actieplan naar alle Regenboogpartners heeft geluisterd. Het plan is een voorzetting van de oude afspraken, maar kent ook tal van nieuwe initiatieven die gesteund worden.

De noodzaak om apart aandacht te besteden aan dit onderwerp is helaas nog steeds actueel. Ondanks dat Haarlem 10 jaar Regenboogstad is neemt de acceptatie van de LHBTI-personen af. Dit kan je niet onder het vloerkleed schuiven. Uitkomsten van bijvoorbeeld het Pink Panel onderzoek laten dit helder zien. Daarom steunen wij vanuit onze fractie de door het college voorgestelde plannen met als einddoel dat je in Haarlem gewoon jezelf mag zijn!