Haarlem heeft een nieuwe APV

Tijdens de raadsvergadering van 19 oktober 2023 werd gestemd over aanpassingen in de geldende Algemene Plaatselijke Verordening. De meeste wijzigingen hadden niet erg veel om het lijf, maar er waren er twee waar de VVD bezwaren tegen had. De gemeente wilde namelijk alcoholverkoop vanuit snackbars en dergelijke in de binnenstad verbieden na 1 uur ’s nachts. Ook was het de bedoeling om winkels in het centrum te verbieden om op Koningsdag en Bevrijdingsdag alcohol te verkopen. De reden voor deze maatregelen is gelegen in overlast van mensen die op genoemde momenten alcohol nuttigen en zich misdragen.


De gemeente had naar onze mening, en die van enige andere partijen, onvoldoende onderbouwd waarom de gewenste maatregelen een effectief middel zouden zijn tegen de ervaren overlast. Bovendien waren de maatregelen disproportioneel. De ondernemer werd gestraft terwijl er allerlei andere middelen zijn om de overlast tegen te gaan. Ten slotte worden andere, welwillende, Haarlemmers de dupe van de beperking op de verkoop. Zij kunnen ook geen alcohol meer kopen terwijl zij op geen enkele manier overlast veroorzaken.  


De VVD heeft daarom een tweetal amendementen ingediend tegen de voorgenomen beperkingen. Deze amendementen zijn door een meerderheid van de raad gesteund, waardoor in de APV nu niet is opgenomen dat alcoholverkoop tijdens de feestdagen en na 1 uur ’s nachts niet verboden is.