Haarlem krijgt een referendum over betaald parkeren

Haarlem krijgt dan toch een referendum over betaald parkeren. Daarover nam de gemeenteraad op donderdag 30 november 2023 een unaniem besluit. Er moest voor dit besluit behoorlijk wat water door het Spaarne stromen. Eerder dit jaar stemde de coalitie nog tegen een referendum, maar werd hierover door de rechter teruggefloten. De VVD Haarlem ziet het raadgevend referendum als een goed instrument voor Haarlemmers om zich uit te spreken over deze ingrijpende plannen. Het referendum is gebaat bij een hoge opkomst, dus noteer 6 maart 2024 alvast in de agenda.

De datum van het referendum: 6 maart 2024
De gemeenteraad stemde unaniem in met het organiseren van een raadgevend referendum over betaald parkeren. Er vond nog wel debat plaats over de datum. De coalitie drong aan op het zo snel als mogelijk organiseren van het referendum op 6 maart 2024. Daarmee ging de coalitie (wederom) tegen het advies van de referendumcommissie in. Die gaf aan dat een referendum op 6 juni 2024 - tegelijk met de stembusgang van de EP-verkiezingen - de Haarlemse belastingbetaler €0,5 miljoen euro zou besparen. Ook zou er meer gelegenheid zijn voor een zorgvuldige voorbereiding. Voor de VVD Haarlem woog dat zwaarder. Het amendement dat de VVD indiende samen met nagenoeg de gehele oppositie haalde het niet. Dit betekent dat de datum van het referendum dus op 6 maart 2024 is. 

Maatschappelijk ongebehagen
Fractievoorzitter Peter van Kessel ging tijdens het debat ook in op het maatschappelijk onbehagen. Het gevoel in de stad dat de politiek onvoldoende oog heeft voor groepen Haarlemmers. Hij uitte de zorg dat het referendum, dat ooit bedoeld was als instrument om Haarlemmers meer directe invloed te geven, op dit moment het maatschappelijk onbehagen meer voedt dat verkleind. "Het is goed dat Haarlemmers zich kunnen uitspreken, maar ik hoor ook dat er weinig vertrouwen is dat er iets mee gedaan wordt." Aan de vooravond van het referendum wees hij de gemeenteraad op de spelregels van de democratie, waarbij de coalitie respect hoort te tonen voor (geluiden van) minderheden én dat de minderheid zich neerlegt bij de beslissingen van de meerderheid. Opstellingen die in Haarlem niet altijd vanzelfsprekend zijn.