Parkeerverordening Haarlem

In de gemeenteraad van 21 december heeft de gemeenteraad de nieuwe parkeerverordening vastgesteld. Een in principe technische wijziging en vooral een samenvoeging van heel veel bestaand beleid. Wél was er ook sprake van een aantal wijzigingen die wel degelijk effect hadden op Haarlem en daar is de VVD dan ook scherp op geweest.

 

Afschaffen automatische verlenging van de parkeervergunning

De parkeervergunning is sinds Haarlem parkeervergunningen kent automatisch. Mocht u thuis een bewoners- of bedrijfsvergunning hebben dan word deze aan het einde van het jaar automatisch verlengd. Zonder dat u hier verder actie voor hoeft te ondernemen. Het college stelde voor om dit te veranderen. Voortaan zou het zo zijn dat u een brief thuis krijgt met een code en een link naar een website, waar dan in staat dat u uw parkeervergunning moet verlengen. Een administratieve last voor de Haarlemmer, een administratieve last die onnodig is, en iets wat in Haarlem nog nooit heeft bestaan.

De VVD heeft, samen met een aantal andere partijen, een amendement ingediend om dit niet door te laten gaan en om de automatische verlenging standaard te laten bestaan. De motie is door de raad aangenomen waardoor de automatische verlenging van de vergunningen blijft. Een succes voor de servicegerichte gemeente!

 

Bedrijven en de bedrijfsvergunning

Ook voor de Haarlemse bedrijven in de parkeerzones zou er veel veranderen. Bedrijven zouden voortaan niet langer meer dan 1 parkeervergunning kunnen aanvragen voor hun bedrijf. Ook was het zo dat de werknemers van deze bedrijven helemaal geen mogelijkheid meer hadden om de auto te kunnen parkeren bij hun werk. De VVD vind dat de gemeente, zéker op de momenten overdag, dat werknemers van buiten Haarlem komen werken in Haarlem, de werknemer moet faciliteren. Het onmogelijk maken voor bewoners om met de auto te komen naar hun werk vind de VVD onwenselijk.

Daarom hebben we vanuit de ambtenarij te horen gekregen dat het zo is dat uitzonderingen op de regel mogelijk zijn op het moment dat het aantoonbaar is dat een bedrijf écht niet zonder de bedrijfsauto’s kan.

Daarnaast heeft de VVD een motie ingediend om tot gedegen beleid te komen om Haarlem ook aantrekkelijk te houden voor bedrijven om zich te vestigen in Haarlem omdat er ook een mogelijkheid is tot het hebben van een parkeervergunning voor werknemers. Zo houden we ruimte voor de zorgmedewerker, de leraar, en de werknemer van een bedrijf die werkgelegenheid en bedrijvigheid biedt in onze stad.

Ook deze motie is aangenomen door de gemeenteraad, ondanks de tegenstem van GroenLinks en de Partij van de Arbeid. Daarmee gaat het college aan de slag met het verzorgen van een gedegen beleid voor bedrijven en instellingen.