Peter en Peter nemen afscheid

Deze maand hebben Peter van Kessel en Peter Buschman de fractie geïnformeerd over het voornemen om per donderdag 25 januari 2024 af te treden als raadslid (tevens fractievoorzitter) en respectievelijk commissielid. Beiden hebben hun eigen motivaties die te vinden zijn in de bijgevoegde ontslagbrieven.

Met het tijdig uitspreken van deze voornemens hebben zij de fractie de gelegenheid gegeven om het proces richting nieuwe fractieleden vorm te geven en in een goede overdracht te voorzien. Die overdracht ziet er als volgt uit:

- Robert-Jan Baars wordt voorgedragen als raadslid
- Ruben Terol wordt voorgedragen als commissielid.
- Er wordt een vacature voor een tweede commissielidmaatschap opengesteld
- Er wordt een vacature voor een fractie-assistent opengesteld.


Binnen de fractie leidt dit tot de volgende wijzigingen:

Joris Blokpoel wordt fractievoorzitter
- Nienke Klazinga wordt woordvoerder commissie Bestuur en vicefractievoorzitter
- Robert-Jan Baars wordt woordvoerder commissie Samenleving
- Ruben Terol wordt woordvoerder commissie Ontwikkeling (met Alexander Bruch)

Peter van Kessel en Peter Buschman hebben beiden aangegeven dat zij met plezier de fractie blijven volgen en betrokken blijven bij campagnes en acties om het gesprek met de Haarlemmer aan te gaan.

Quote Joris Blokpoel; ‘Als fractie respecteren wij uiteraard de keuze van Peter en Peter. Het een gemis voor de Haarlemse raad, maar tegelijkertijd biedt het nieuwe kansen voor Robert-Jan Baars als raadslid en jong-talent Ruben Terol als commissielid die beiden meer dan welkom zijn in de fractie. Ik ben zelf trots op het vertrouwen van de fractie om het fractievoorzitterschap van Peter van Kessel eind januari over te nemen en zal dit ook met veel plezier doen en met enthousiasme vormgeven. Er staan tenslotte veel uitdagingen voor de deur bijvoorbeeld rondom het parkeerreferendum, de woningbouw- en verduurzamingsopgave, de jeugdzorg en het uitblijven van extra middelen vanuit het Rijk waardoor Haarlem mogelijk fors moet bezuinigen.

Achtergrond

Peter van Kessel
Als kersvers raadslid zette Peter van Kessel de wachttijden voor maatschappelijke ondersteuning blijvend op de agenda. In die eerste raadsperiode zette hij zich ook met hart en ziel in voor de continuïteit van de jeugd- en ouderenzorg en voor de acceptatie van de LHBTI-gemeenschap.

In de huidige raadsperiode was Peter belangrijk voor de veiligheid op straat met zijn inzet op de dossiers korte wapenstok en fatbike-bende. Successen boekte hij met financiële voorstellen om inzicht in de investeringen van de stad te krijgen en voorbereidingen te treffen voor het financiële ravijn.

Peter heeft zich als fractievoorzitter ook ingezet voor de goede samenwerking in de gemeenteraad. Een gemeenteraad die in positie is om de grote uitdagingen van Haarlem aan te pakken. Een vast thema in zijn bijdragen was het verbeteren van de houding van de gemeente naar de inwoners. Een gemeente die luistert én levert.

Peter Buschman
In de commissie samenleving heeft Peter Buschman zich ingezet voor het Haarlemse regenboogbeleid. Hierbij kon hij bouwen op zijn ervaring als bestuurslid van het COC Kennemerland en de voorlichter bij Jong&Out. Dankzij de inzet van Peter Buschman en de vele vrijwilligers in de stad, werken we iedere dag aan een Haarlem waar iedereen gewoon zichzelf kan zijn.