Politiek café parkeren - een groot succes

Het politiek café, georganiseerd door de VVD Haarlem - Zandvoort, was een groot succes. Sprekers tijdens deze avond waren Jeroen Boer, statenlid en oud gemeenteraadslid in Haarlem en Eloy Aerssens, raadslid in Haarlem en woordvoerder parkeren namens de VVD. 

De sprekers namen de grote hoeveelheid aanwezigen mee in het parkeerdossier van vroeger tot nu. In 2011 begon het parkeerdossier te lopen, met de visie parkeren 2012 - 2030. Daar kwam voor het eerst een aanpassing in het parkeerregime. Het betaald parkeergebied zou uitgebreid moeten worden en de parkeertarieven zouden fors moeten stijgen. Na hevige kritiek werd het plan teruggenomen en uiteindelijk werden wel de tarieven fors verhoogd, maar werd het gebied niet uitgebreid. 

In 2014 kwam er een nieuw plan, opnieuw uit de GroenLinks koker. Dit maal was het een plan wat een technische wijziging werd genoemd, Moderniseren Parkeren. De technische wijziging was helemaal niet technisch maar boden politieke keuzes waardoor ook dit plan eerst teruggenomen moest worden. Toen het aangepast terug naar de commissie en later de raad kwam was er opnieuw veel kritiek, maar het plan werd doorgedrukt. 

Het eerste parkeerreferendum werd daardoor een feit, want doorgedrukt beleid wat de Haarlemmer niet wil, daarvoor laat men zich horen. De uitbreiding van het parkeergebied ging om 4 extra wijken. De uitslag was overweldigend, maar omdat een referendum gaat over de hele stad werd de opkomst van 30% niet behaald. De uitslag werd ter zijde geschoven en het plan werd doorgedrukt. Terwijl in de wijken die het betrof de opkomst zéker gehaald werd, ruimschoots zelfs. 

De uitbreiding van het gebied was snel een feit, maar de parkeerdrukverlagende maatregelen, daar wachten we nog altijd op. Ondanks dat de VVD de afgelopen 13 jaar iedere keer voorstelt om plannen uit te werken om de parkeerdruk in wijken te verlagen wil de coalitie hier telkens niet aan. Wel het extra geld binnenhalen, maar niet het investeren in minder parkeerdruk. 

Eigenlijk herhaalt de geschiedenis zich momenteel. Eerst zijn de bewoners die inspraak hadden in óf er betaald parkeren in hun wijk kwam ja of nee buiten spel gezet. Het draagvlakonderzoek werd namelijk afgeschaft. Een van de afspraken die de gemeente maakte in 2018 met de stad. Direct na de verkiezingen werd deze afspraak ter zijde geschoven. De partijen die predikten voor nieuwe democratie te staan schaften deze afspraak eenzijdig af. Van luisteren naar de Haarlemmers was door dit elite - college geen sprake. Het was hun wil, en niets anders. Inspraak was dan ook slechts een moetje, zonder dat er echt plannen werden aangepast. 

Zorgen van Haarlemmers bleven bestaan en de Haarlemmer had niet het idee dat hij serieus genomen werd door de coalitie en door het college. Van alle afgesproken alternatieven is tot op de dag van vandaag, niets terecht gekomen. En waar staan we nu voor? 

  • Betalen voor de 1e en 2e auto in 11 meer wijken; 
  • Geen mogelijkheid voor méér dan 2 auto's, wat problemen kan opleveren voor gezinnen met oudere kinderen;
  • Er is geen garantie op een tweede vergunning in de toekomst;
  • Er is in de wijken waar je een vergunning hebt, of waar je woont, geen garantie op een parkeerplek;
  • Canadees parkeren word verboden. Je kunt dus niet meer met 2 wielen op de stoep parkeren. Dat levert een fikse boete op. Plekken waar het niet anders kan, daar mogen geen auto's meer staan. 
  • Flinke problemen voor MKB'ers die hun bedrijf aan huis hebben gevestigd of die een werkbus hebben. 
  • En nog veel meer. 

De VVD vond dat er wel geluisterd moest worden naar de Haarlemmer en deed daarom een draagvlakonderzoek in Haarlem. Wél luisteren naar wat de Haarlemmer wil en wij kregen een stevig signaal uit de stad. Bijna 80% wilde de plannen van het college beoordelen via een referendum, en meer dan 80% van de respondenten is tegen de invoering van betaald parkeren. Een duidelijker bericht kun je niet krijgen. 

Voor de VVD geldt dan ook dat je moet luisteren naar bewoners. Dat je je moet houden aan de afspraken die eerder gemaakt zijn en dat je die niet zo maar ter zijde kan schuiven. Een betrouwbare overheid zijn, die integer handelt, is van groot belang. En die alternatieven die al sinds 2014 beloofd worden moeten er eerst komen. 

Op 6 maart kan er nu gestemd worden over de parkeerplannen. Zo kan Haarlem tóch nog van zich laten horen en kan Haarlem zich alsnog uitspreken over de parkeerplannen. Ná 6 maart weten we dan de uitslag van deze brede raadpleging van Haarlemmers en hebben we een signaal vanuit de stad gekregen. Dát signaal moeten we vooral goed interpreteren en daar gehoor aan geven. 

Wat Haarlem nodig heeft is een gemeente die luistert, die betrouwbaar is en die zich aan de gemaakte afspraken blijft commiteren.