Zero-Emissie zone voor Vracht- en bestelwagens komt er definitief

De milieu-zone voor vracht- en bestelwagens rondom het Haarlemse centrum, Haarlem Noord en de N200 gaat er definitief komen, hoewel de maatregelen voor uitzonderingen nog niet zijn uitgewerkt. De onzekerheid voor ondernemers blijft. 

De Haarlemse ondernemers gaan een onzekere tijd te gemoed nu de gemeenteraad, minus de VVD en een groot deel van de Haarlemse oppositie, de plannen rondom de zero emissiezone heeft goedgekeurd. Een groot probleem hierbij is dat de uitzonderingen nog niet zijn uitgewerkt. Zonder uitzonderingen op dit beleid is de bestaanszekerheid, zeker voor kleine ondernemers, ineens volledig weg. Want voor bedrijfseigenaren die in het gebied wonen en er vanuit werken, of die juist in het gebied moeten werken, is er nog geen definitief plan. 

De VVD heeft daarom diverse moties en amendementen ingediend om het plan te verzachten en ook een poging gegaan om eerst de uitzonderingen in kaart te brengen alvorens we het beleid gaan invoeren. Dat de zone er nu komt is een feit, echter heeft de wethouder een flink pakket aan opdrachten gekregen om de uitzonderingen vorm te geven. 

Zo hebben we geregeld dat de kleine Haarlemse ondernemer een uitzondering mag aanvragen op de zero emissie zone, en dat de financiën van een ondernemer aangevoerd mogen worden als reden om niet over te stappen. De regels zijn er immers niet voor bedoeld om de Haarlemse ondernemer de nek om te draaien. 

Ook heeft de VVD opnieuw aandacht gevraagd voor de regio. Als Haarlem zijn we een knooppunt voor de regio, zeker omdat de N200 in de plannen van de zero emissie zone ligt. Het is daarom van belang dat we ook rekening houden mét onze partners en buurgemeenten in de regio. Hier was weinig animo voor bij de gemeenteraad terwijl er al wel een toezegging door de wethouder op gedaan was naar de buurgemeenten toe. 

VVD Haarlem heeft in ieder geval de wethouder verzocht om toch écht goed te kijken naar de uitzondering voor de regio om ervoor te zorgen dat we als Haarlem niet de ondernemers rondom Haarlem gaan beknellen. 

Over niet al te lange tijd komen de uitzonderingsregels naar de commissie beheer toe, en dan zal er over gesproken worden hoe de uitzonderingen precies vormgegeven gaan worden.