Heel veel geld voor een nieuwe turnhal aan de Pim Mulierlaan

Het is een langlopend saga, de turnhal naast het Pim Mulier stadion en de PNH-hal. Vele jaren heeft turnvereniging HLC getracht om de handen ervoor op elkaar te krijgen om zélf een turnhal te bouwen. Het overgrote deel van de kosten zouden zij zelf betalen, middels een lening waarvoor de gemeente garant zou staan. Daarnaast zou de gemeente een investering doen van 1,7 miljoen euro. In eerste instantie was de VVD een voorstander van dit plan. Wel hebben wij er vanaf het begin op aangedrongen dat er onderzoek gedaan werd naar onder meer de veiligheidssituatie rond de nieuwe hal.

In 2022 kwam de wethouder terug naar de raad met de mededeling dat de kosten wat hoger uit zouden komen. Er was 2,5 ton extra nodig vanuit de gemeente. Ook bleek uit het verrichte veiligheidsonderzoek dat er nog vele maatregelen nodig zouden zijn om de veiligheid op orde te brengen. Prijskaartje: € 900.000. De turnvereniging had op dat moment nog geen concrete offerte in handen. De bouwkosten liepen overal in de wereld op. Voor de VVD ontstond er aanleiding om kritischer te worden over de plannen. De kosten voor de gemeente liepen op en de VVD vreesde dat het einde daarvan nog niet in zicht was. Wij hebben de wethouder daar toen voor gewaarschuwd, maar die verzekerde ons dat alles goed zou komen.  

In 2023 heeft HLC verdere maatregelen getroffen om het ontwerp van de hal definitief te maken, een omgevingsvergunning aan te vragen en aannemers te benaderen om offertes uit te brengen. Richting de gemeenteraad bleef het lange tijd stil.

Tot een paar weken geleden. Door middel van een collegebesluit liet de wethouder de gemeenteraad weten dat HLC de financiering voor haar eigen inbreng in de hal toch niet rond kreeg en het project daardoor niet meer in eigen beheer kon uitvoeren. En nu? Dan moest de gemeente de hal maar zelf gaan bouwen, althans volgens de wethouder. Extra kosten: 4,9 miljoen. Al met al zou de nieuwe hal, de gemeente dus in ieder geval ongeveer 8 miljoen gaan kosten. Dat is ongeveer 80% van het totale jaarlijks beschikbare investeringsbudget voor sportfaciliteiten in de stad.

Normaal gesproken is een dergelijke investering in een sporthal niet vreemd. Maar de VVD had bij deze hal teveel kanttekeningen:

  • De hal zou ingericht worden als turnhal terwijl de gemeente al over een turnhal beschikt, namelijk de Kennemer Sporthal.
  • De hal zou in praktijk nagenoeg alleen door de vereniging HLC worden gebruikt. Voor andere verenigingen zou er geen ruimte meer zijn.
  • In Haarlem is een groot capaciteitstekort aan sportvoorzieningen voor de binnensport. Er zijn verenigingen die daardoor onvoldoende plek hebben.
  • HLC sport weliswaar op 15 verschillende locaties, maar heeft wel voldoende capaciteit om al haar activiteiten onder te brengen.
  • De plaats waar de hal gebouwd gaat worden, stuit om diverse redenen op enorme bezwaren van de omwonenden, waaronder Kinheim, het Mendelcollege en de Haarlemse Honkbalweek.
  • Het benodigde extra budget zou worden gehaald uit het budget dat vrijgemaakt was om in Schalkwijk een nieuwe multifunctionele hal te bouwen.

Tijdens de raadsvergadering van 28 maart 2024 leek er een voorlopige oplossing te zijn gevonden voor de aankomende sporthal in Schalkwijk. De wethouder heeft de opdracht van de raad gekregen om in de begroting voor 2025 het gat wat geslagen zou worden in het budget voor die hal, aan te zuiveren. Maar alle overige bezwaren van de VVD bleven bestaan.

Voor de VVD was uiteindelijk doorslaggevend dat met de bouw van deze nieuwe turnhal niet de meest prangende capaciteitsproblemen voor de binnensport opgelost zouden worden. Het is simpelweg teveel geld voor maar één vereniging. Daarom heeft zij tegen het besluit gestemd om de hal te gaan bouwen en een extra 4,9 miljoen daarvoor vrij te maken. Helaas bleek er tijdens de vergadering dat een meerderheid van partijen wel voor het bouwen van de turnhal was. Als later dit jaar de omgevingsvergunning daartoe mocht worden afgegeven, zal naar verwachting in het najaar met de bouw begonnen worden. Mocht het zo zijn dat tijdens de bouw toch weer extra kosten ontstaan, dan zal de VVD daar natuurlijk bovenop zitten.