VVD Haarlem dringt aan op actie voor jeugdzorg

In de afgelopen weken hebben zowel ouders als professionals in de jeugdzorg – zowel op raadsniveau als in de media – grote zorgen geuit over de staat van de jeugdzorg in Haarlem. “Het is voor ons duidelijk dat we te maken hebben met een urgente situatie in de jeugdzorg,” aldus commissielid Jesse van der Vliet tijdens de commissievergadering (samenleving) van 4 april 2024.

 

Momenteel is de jeugdzorg zo georganiseerd dat een zorgverlener na 17,5 uur moet stoppen met zijn werkzaamheden en dat jongeren vervolgens op een wachtlijst van een consortium worden geplaatst. De wachttijd op deze wachtlijsten is gemiddeld ongeveer 5 maanden. Tijdens deze periode worden jongeren niet geholpen.

 

De VVD Haarlem is van mening dat zogenaamde overbruggingszorg een oplossing kan zijn voor het verbeteren van de situatie. De zorgverlener kan dan zorg aanbieden totdat het consortium de zorg kan overnemen. De gemeente heeft de verantwoordelijkheid om goede zorg aan onze jeugd te garanderen.

 

Wat betreft de kwestie van middelen is de VVD van mening dat simpelweg meer geld in de jeugdzorg pompen geen duurzame oplossing is. De VVD gaat zich inzetten om overbruggingszorg mogelijk te maken. Als er meer middelen vrijgemaakt moeten worden voor jeugdzorg, dan is de VVD van mening dat er budget gevonden moet worden in het sociaal domein, zonder dat dit leidt tot een stijging van de lokale lasten.

 

Indien de situatie niet spoedig verbetert, zou ook een raadsenquête een optie kunnen zijn.