Probleem hoge leges voor dakopbouw en dakterrassen opgelost

Al snel na het invoeren van de omgevingswet per 1 januari bereikten ons berichten van ongewenste effecten. Haarlemmers die toestemming vroegen voor de aanleg van een dakterras of het plaatsen van een dakopbouw werden onaangenaam verrast met de mededeling dat de aanvraag van de vergunning soms wel €10.000,- ging kosten, waarbij niet eens zeker was of de vergunning zou worden toegewezen.
Ook als de halve straat al een dergelijke opbouw of terras had.

Namens de fractie zijn Alexander Bruch en Ruben Terol op onderzoek gegaan, onder meer bij geschrokken Haarlemmers en een grote leverancier van dakopbouwen.
Vervolgens heeft Alexander begin maart bij de commissie ontwikkeling de wethouder op dit probleem gewezen.
Iets later kwam een schriftelijke uitleg: het bleek dat het college tot en met vorig jaar in een aantal gevallen kon afwijken van de reguliere procedure. Deze gevallen stonden op de wettelijk vastgelegde “kruimellijst”. Met de Omgevingswet was deze kruimellijst komen te vervallen.

Dat heeft gelukkig geleid tot een voorstel om de procedure te wijzigen. Afwijkingen van het omgevingsplan die voldoen aan de inmiddels in ere herstelde kruimellijst zijn hiermee binnenplanse afwijkingen geworden. Daarvoor geldt een aanzienlijk lager legestarief.

Donderdag 23 mei kwam het voorstel aan de orde in de commissie ontwikkeling en het werd vastgesteld door de raad van 30 mei.

We zijn blij dat we als VVD Haarlem hebben kunnen bijdragen aan de oplossing van dit probleem!