Haarlem krijgt er 697 woningen bij!

De kantorenzone Schalkwijk Midden, gelegen tussen de Europaweg, Kennedylaan en Amerikaweg, ondergaat een positieve transformatie. De huidige kantoorgebouwen voldoen niet meer aan de behoeften van bedrijven, de stad en de omwonenden. Daarom is een nieuw bestemmingsplan ontwikkeld voor het voormalige Belcantoterrein in Schalkwijk-Midden, dat past binnen het ontwikkelkader Schalkwijk Midden.

Het project Rootz voorziet in de bouw van maximaal 697 woningen, 40 zorgunits en diverse voorzieningen. Het grootste deel van de woningen bestaat uit middeldure huurwoningen (circa 330 stuks) en betaalbare koopwoningen (circa 200 stuks). Hiermee dragen we aanzienlijk bij aan de bouw van 10.000 nieuwe woningen in Haarlem en helpen we het woningtekort terug te dringen. Bovendien biedt dit project kansen voor mensen die net buiten de sociale huurgrens vallen om betaalbare woningen te vinden. Wat de VVD Haarlem betreft kan de bouw niet snel genoeg beginnen!