Behandeling jaarrekening 2023

Donderdag 27 juni behandelden we de jaarrekening en het jaarverslag van de gemeente Haarlem. VVD Haarlem keek terug op 2023, een volledig jaar zonder beperkingen die corona ons de jaren daarvoor wel gaf. Die opluchting was fijn, maar een stuk minder fijn waren de stijgende rente, de personeelstekorten bij bedrijven, instellingen en de gemeente, het teruglopende aantal vrijwilligers, een vluchtelingencrisis, stijgende energiekosten en eigenlijk sloeg de inflatie overal wel toe.

 

Aan de andere kant was het in Haarlem ook wel weer business as usual. Haarlem bruist met tal van evenementen, in Haarlem is veel te beleven, maar toch ook weer niet voor iedereen.

 

Doordat bijvoorbeeld de toegankelijkheid (in welke vorm dan ook) niet geregeld is. Omdat men wel zou willen maar wanneer je enkele euro's per week te besteden hebt je vanuit een armoedepositie je dit niet kunt veroorloven. Of omdat men zich niet veilig voelde als vrouw of als queer en dat daarmee het plezier eigenlijk al weg was. Of omdat je vond dat het niet duurzaam was en daarmee schade aan de wereld toebracht, of omdat mensen niet konden zijn wie ze wilden zijn of omdat de zorg/ mentale zorg het niet toeliet.

  

Onderhoud

De medewerkers hebben hard gewerkt voor de resultaten die in stad bereikt zijn. Meer realisatiekracht dan het jaar hiervoor! Waarvoor enorme dank en waardering! We zien echter ook dat er projecten in de stad niet gerealiseerd zijn door een tekort aan personeel… Het onderhoud in de stad is daardoor wel tanende - afnemend - kortom het gaat achteruit.

Onlangs nog moesten we lezen dat de provincie Noord-Holland bij het college aandacht vroeg voor het onderhoud in de stad. De boomspiegels (perkjes) zijn ‘urban jungles’ geworden. De Haarlemmer gaat zelf het hoog groeiende gras te lijf met de maaier, speeltoestellen en bankjes zijn niet meer bereikbaar en stoepen liggen er schreef bij. Zo zagen we dat ook tijdens een recent werkbezoek aan Spaarndam. Het is dan ook bijzonder te noemen dat de uitvoering van projecten stokt, maar desondanks de vergroening van de stad bovenmatige aandacht krijgt en dat het reguliere onderhoud vervolgens te wensen overlaat. De prioritering van het college lijkt daarmee ingezet op 'laag hangend fruit'/ 'quick wins'/ ook wel 'makkelijk scoren' welke visie ligt hieronder?

  

Woningbouw

In 2023 zijn 125 sociale huurwoningen opgeleverd en is de bouw van 300 sociale huurwoningen gestart. Daarnaast zijn er 1.113 nieuwe woningen in het middensegment opgeleverd. Chapeau! Fijn dat de plannen hun gezicht laten zien. Dit zou naar ons idee nog meer kunnen worden als er uitvoering wordt gegeven aan een eerdere oproep; In 2021 zijn namelijk pilots gestart om te onderzoeken of het planproces versneld kan worden door de ontwikkelaar zelf producten voor besluitvorming te laten maken.

 

Ondernemerschap

We lazen dat er nog geen ondernemersloket is maar dat hier mogelijk in het 4de kwartaal een update over komt. Daarbij deden we de oproep om dit te laten verlopen via verenigingen als de BIZ, Industriekring om juist de samenwerking verder aan te gaan.

 

Samenleving - Maatschappelijk domein

We zien dat de streefwaarden niet worden gehaald op verschillende vlakken. Daar gaat natuurlijk een hele wereld achter schuil. Maar uiteindelijk helpen meer voortijdig schoolverlaters, minder kinderen in de voorschoolse educatie en bijvoorbeeld een afname van het aantal stageplekken niet om over de brede linie kinderen/ jong volwassenen verder te brengen hier in de stad. En dat daarnaast de zorgen over de jeugdzorg nog altijd groeien baart ons zorgen. Om nog maar niet te spreken over de kinderarmoede. Deze laatst genoemde over de jeugdzorg en kinderarmoede vraagt echt aandacht van het college.

 

Sport

Er wordt minder bewogen / gesport blijkt uit de gepresenteerde cijfers. Een negatieve trend die we zien waarbij de Haarlemmers die sporten de sportvoorzieningen in Haarlem een 7,4 geven. Een dalend cijfer vanaf 2021. We vroegen de wethouder welke maatregelen ze neemt om de Haarlemmers meer tevreden te laten zijn over voorzieningen en Haarlemmers meer in beweging te brengen. Wanneer wordt er ingezet op een brede sportvisie met een overzicht van alle activiteiten en de inzet daarop? Want laten we eerlijk zijn, een prettige omgeving om te sporten zorgt ervoor dat men ook blijft sporten en juist ook anderen daarover kunnen enthousiasmeren. Kortom; breng Haarlem in beweging in een fijne sportomgeving!

 

Veiligheid

We lazen dat het aantal door de politie geregistreerde misdrijven is in 2023 met bijna 7% gestegen ten opzichte van 2022. Het percentage Haarlemmers dat Haarlem een veilige of zeer veilige stad vindt is gedaald van 75% in 2022 naar 71%. We vroegen de burgemeester of de veiligheid in de stad niet meer aandacht verdient en welke stappen hij neemt om dit te verbeteren.

 

Financieel

Financieel zien we dat de lasten voor de Haarlemmers nog altijd te hoog zijn en dat bij de belastingcapaciteit verdere verhoging nauwelijks mogelijk is. Dit is een zorg omdat

a. de Haarlemmers teveel worden belast en

b. mocht er nood aan de man zijn (en dat lijkt eraan te komen de komende jaren), dan is hier geen mogelijkheid om een tekort te dempen.

 

Het positieve is wel dat de financiële positie van Haarlem goed is, zowel het resultaat, de schuld en de buffers. Zelfs onverwachte uitgaven als 1,3 miljoen voor een datacenter of 4 miljoen meer voor de Prinsenbrug deren de stad weinig. Maar de echte schuld van de stad zit hem in hoe de Haarlemmers de stad en hun leven in de stad ervaren. Die schuldpositie beleeft iedere Haarlemmer elke dag op een andere manier. Daar moeten we aan blijven werken waarbij de VVD constructief en kritisch meedoet.

 

Er zijn dan ook nog genoeg zaken waar we als raad, het college en de organisatie nog orde op zaken moeten stellen. En er zijn veel zaken die goed gaan in Haarlem, zaken die mooi en goed zijn en waar mensen gelukkig van worden. Daar werken we met elkaar hard aan, met hart voor de stad en omgeving.