Zwemmend Haarlem blij

Zwemmend Haarlem blij: aangenomen moties voor glijbaan en (mogelijk) 50 meter bad

Tijdens de raadsvergadering van 27 juni 2024 zijn twee belangrijke moties aangenomen. Deze moties kunnen de toekomst van Zwembad De Planeet in Haarlem Noord én het nieuwe Zwembad in Zuid positief beïnvloeden. Robert-Jan Baars diende namens de VVD Haarlem deze moties met andere partijen in.

Motie 1: Verkenning 50-meter zwembad

De eerste motie betreft de verkenning van de mogelijkheid om een van de twee geplande zwembaden, in Noord of Zuid, een lengte van 50 meter te geven. Dit voorstel beoogt de sportieve infrastructuur van Haarlem verder te versterken door een zwembad van Olympische afmetingen te realiseren. De aangenomen motie houdt in dat:

  • Bij de verdere uitwerking van de plannen voor de twee zwembaden een variant op hoofdlijnen wordt verkend waarbij een zwembad (Noord of Zuid) een lengte van 50 meter zal hebben.
  • De Commissie Samenleving inzicht krijgt in de ruimtelijke inpasbaarheid van een 50-meterbad, een indicatie van het benodigde investeringsbedrag en de gevolgen voor de exploitatie.

Door deze motie aan te nemen, laat de VVD zien dat zij oog heeft voor de behoefte aan hoogwaardige sportfaciliteiten, terwijl er tegelijkertijd aandacht is voor de praktische en financiële aspecten. De mogelijkheid van een 50-meterbad in Haarlem biedt niet alleen lokale sporters en zwemverenigingen extra trainingsfaciliteiten, maar maakt de stad ook aantrekkelijker voor regionale en nationale wedstrijden.

Motie 2: Iconische glijbaan in Zwembad Zuid

De tweede motie richt zich op de toevoeging van aantrekkelijke recreatieve elementen aan het Zwembad in Zuid. Deze motie stelt voor om in het Programma van Eisen (PvE) van dit zwembad een “iconische” glijbaan op te nemen, compleet met een cone en andere functies die jongeren aanspreken, zoals tijdregistratie en lichteffecten. De aangenomen motie luidt:

  • In het PvE van het Zwembad in Zuid een “iconische” glijbaan op te nemen met een cone en andere aantrekkelijke functies voor jongeren zoals tijdregistratie en/of lichteffecten, zodat het zwembad een echte publiekstrekker kan worden in het hart van Schalkwijk.

Met deze toevoeging wil de VVD Haarlem het zwembad in Zuid tot een levendige en populaire ontmoetingsplek maken voor jongeren. Deze voorzieningen dragen bij aan de aantrekkelijkheid van het zwembad en bevorderen een gezonde levensstijl onder de jeugd.

Oog voor financiële haalbaarheid en andere sportverenigingen

De VVD Haarlem blijft aandacht besteden aan de financiële haalbaarheid van deze projecten. Het is essentieel dat de investeringen verantwoord zijn en dat de exploitatiekosten binnen de perken blijven. Daarnaast houdt de VVD Haarlem rekening met de belangen van andere sportverenigingen zoals EDO en TV Kontakt, zodat de totale sportinfrastructuur in Haarlem Noord en Zuid in balans blijft en optimaal kan functioneren.

De VVD Haarlem Noord is trots op deze stappen vooruit en blijft zich inzetten voor een gezonde, sportieve en financieel verantwoorde toekomst voor onze stad. Samen bouwen we aan een betere leefomgeving voor alle inwoners van Haarlem.