De nota ’Minder regels - Minder handhaving’

Deze nota van het College van B&W is vorige week besproken door raadsleden. Natuurlijk moeten we regelmatig nagaan of regels nog wel zinvol zijn. Immers nutteloze regels kunnen we beter schrappen en dan  hoeven we die ook niet te handhaven.

Maar gaat de nota wel om het afschaffen van nutteloze regels? Eigenlijk is het doel van de hele discussie een bezuiniging te vinden van acht ton op veiligheid en leefbaarheid van de stad. Het gaat dus helemaal niet om het afschaffen van overbodige regels.

Dat wordt glashelder waar de theorie leidt tot concrete voorstellen. Voorstellen die ofwel de handhaving overlaten aan de burgers ofwel handhaving beperken tot gevaarlijke situaties. Dat geeft krankzinnige resultaten.

Aan de burgers wordt overgelaten toezicht op en handhaving van de regels met betrekking tot honden, afval, fietsen en autowrakken. Dit alles tenzij sprake is van gevaar. Maar hoe moet je je dat voorstellen? Mag ik straks het autowrak van mijn buurman naar de sloop brengen?  Ik weet zeker dat ik dat niet mag. Ook niet als het College dat wil.

Verloedering van de openbare ruimte is dus het gevolg. De VVD zal zich daartegen verzetten.

Hendrikje van der Smagt. Raadslid VVD Haarlem.

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/vergaderingen/Commissie-bestuur/2015/16-april/18:30:00