VVD verhoogt druk op wethouder Sikkema

Hoewel de woedende burgers tijdens de behandeling in de commissie Beheer zeer duidelijk waren, blijkt uit de reactie van wethouder Sikkema dat ze voorlopig niet van plan is om de invoering van Betaald Parkeren te stoppen. Ook het feit dat honderden Haarlemmers de petitie tegen de invoering ondertekenden heeft haar blijkbaar niet op andere gedachten weten te brengen. Dat ze toch verder wil gaan met dit plan dat inhoudelijk, financieel en procedureel niet deugt, bewijst maar weer, dat ze werkelijk de weg kwijt is en burgers totaal niet serieus neemt. Daarmee is ze op ramkoers met veel bewoners in deze stad, wijkraden en uiteraard de VVD. Plaats daarom uit protest deze poster achter uw raam

NIEUWE PROTESTACTIE

Na de eerst actie waarbij duizenden flyers in de betreffende wijken werden verspreid, gaan we de druk verder opvoeren en daar hebben we verschillende middelen voor. Nu we inmiddels honderden burgers goed weten te bereiken via social media, gaan we daar een protestposter verspreiden, die burgers uit kunnen printen en voor hun raam kunnen hangen. Hoe meer van deze posters er in de wijken hangen, hoe duidelijker het signaal. Dit plan moet van tafel. U kunt de poster hier dowloaden om uit te printen.  

KLACHTENCOMMISSIE INSPRAAK

Maar we gaan ook procedureel aan de gang. Volgens de VVD blijft de wethouder ten onrechte maar beweren, dat het invoeren van Betaald Parkeren slechts een technische aanpassing is. Dat is niet correct. De wethouder voert een totaal ander parkeerregime in en dat is niet alleen technisch aanpassing.Dit besluit om Betaald Parkeren in te voeren heeft gevolgen voor de bewoners in de betreffende wijken en dan is de Haarlemse Inspraakverordening heel duidelijk over.

Artikel 2.1 van de verordening luidt: Inspraak wordt in beginsel verleend op voorgenomen besluiten waarbij het redelijkerwijze te verwachten is dat velen zich daarbij betrokken voelen. Dit besluit raakt meer dan 10.000 inwoners en de wethouder heeft zelf ook al toegegeven dat invoering van Betaald Parkeren gevoelig ligt en ondanks die feiten heeft de wethouder besloten om de inwoners een belangrijk democratisch recht te ontnemen en dat is: Inspraak. Burgers hebben daar recht op. Zo kunnen ze de uitkomst van een besluit beïnvloeden. Dat is ze ontnomen en het snip snap organiseren van bewonersavonden in een vakantieperiode zijn daar geen alternatief voor. Inspraak is echt serieus proces en een apart onderdeel van de besluitvorming.

Wij zullen dan ook bewoners en wijkraden aanraden om een klacht in te dienen bij de Klachtencommissie inspraak. Deze commissie kan dan uitspraak doen over deze zaak.

ALTERNATIEVEN ONDERZOEKEN

Tenslotte heeft de VVD aanvullende vragen gesteld aan het ambtelijk apparaat met betrekking tot de financiële onderbouwing van dit besluit, want de financiële onderbouwing van dit stuk rammelt aan alle kanten. De reden om Fiscaal Parkeren in te voeren is volgens de wethouder het feit, dat de gemeente Haarlem voor E 250.000,- inkomsten misloopt vanuit het Rijk. Echter het plaatsen en aanschaffen van de parkeerautomaten vereist wel een flinke investering en juist deze kosten ontbreken totaal in het financieel overzicht voor 2016 en verder. Ook deze gegevens moet inzichtelijk worden gemaakt, omdat volgens de VVD dan blijkt dan de uitgaven groter zijn dan de inkomsten. Dat zou betekenen dat invoering nog meer geld kost, dan het oplevert. Daar bovenop komt nog het feit dat de wethouder op geen enkele wijze onderzoek heeft gedaan naar alternatieven voor dit weerzinwekkende plan. Het antwoord van de wethouder luidt ´Alternatieven om deze last op te vangen zijn niet onderzocht.´

De VVD legt zich niet neer bij dit antwoord en is ook op dit punt aanvullende informatie aan het verzamelen om te kijken welke alternatieven mogelijk zijn. Ook op die manier zullen wij de druk opvoeren. Dit uiteraard in overleg met betrokken bewoners en wijkraden.

U kunt de poster downloaden in de bijlage