Wethouder Sikkema heeft geen behoefte aan gesprek met bewoners over invoeren Betaald Parkeren

In de afgelopen commissievergadering Beheer op 9 april heeft wethouder Sikkema op vragen van de VVD aangegeven, niet in gesprek te gaan met bewoners over het invoeren van betaald parkeren in de wijken rondom het centrum. Als argument geeft ze aan dat de invoering van betaald parkeren in de wijken een “technische verandering is”. Volgens de VVD slaat de wethouder met deze uitspraak de plank echt volledig mis en maakt ze een grote fout door bewoners op deze manier buiten spel te zetten. Er is namelijk veel onrust en weerstand tegen deze plannen.

Eind maart zijn er door de gemeente 15.000 brieven verstuurd naar de inwoners van de wijken, waar het plan is om betaald parkeren in te voeren. Eén van de onderwerpen in deze brief is “Gaat de gemeente nog in gesprek met bewoners?” Daarop volgt het cryptisch antwoord, dat invoering van betaald parkeren los staat van de andere plannen, die wethouder Sikkema heeft voor nieuw beleid op het gebied van parkeren en digitaliseren van parkeren en dat bewoners in mei over deze laatste onderwerpen mogen meepraten, maar over het invoeren van betaald parkeren mogen ze niet meepraten. Met het digitaliseren bedoelt de wethouder trouwens het afschaffen van de papieren bezoekersschijf.

Opvallend is dat de commissie en de raad eind april al over de invoering van het betaald parkeren gaan beslissen en dat het meepraten over het nieuw beleid met betrekking tot parkeren en digitaliseren pas daarna in mei plaats vindt.

Dat het invoeren slechts een “technische verandering” is, is natuurlijk echt klinkklare onzin. Wethouder Sikkema heeft zelf al toegegeven, dat invoering van betaald parkeren kan leiden tot extra parkeerdruk in de wijken. Daarbij komt nog dat extra parkeerverkeer wel degelijk invloed heeft op de leefbaarheid in de wijken en dat plaatsing van allerlei parkeerautomaten in de wijken ook niet het stadsgezicht zal verfraaien. Wijkraden en bewoners hebben al meerdere malen aangegeven dat de parkeerdruk in de wijken al hoog is. In plaats van met parkeerdrukverlagende maatregelen te komen komt wethouder met parkeerdrukverhogende maatregelen.

Je zou verwachten van een College dat werkt onder de titel “Samen doen” en in haar coalitieakkoord heeft staan dat “Wij willen samen met de inwoners van de stad deze en andere actuele vraagstukken aanpakken, bespreken en op een verantwoorde manier oplossen” bewoners de kans krijgen om zich uit te spreken over deze vergaande maatregelen. Maar daar wil deze wethouder niet aan. Er moet meer geld binnen worden gehaald met de invoering van betaald parkeren en praten over de negatieve gevolgen voor bewoners daarvan is blijkbaar onhandig en niet wenselijk. Een bewoner omschreef het als volgt “eigenlijk is gewoon een kwestie je mond moeten houden en daarna betalen pannenkoek!”

U bent van harte welkom bij de openbare commissievergadering van 16 april waar het invoeren van betaald parkeren besproken wordt.

Wanneer: Donderdag 16 april om 16.30 uur
Waar: Commissievergadering Beheer in het Stadhuis
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-beheer/2015/16-april/16:30


Als u ook wilt inspreken dan moet u dit van te voren aanmelden op: https://gemeentebestuur.haarlem.nl/meedoen_/aanmelden_als_inspreker_bij_een_commissievergadering