Coalitie en College kiezen voor dichte mist. Oordeel VVD: Coalitie gaat de mist in

Op donderdag 19 maart vond er een informele bijeenkomst plaats waarin vanuit de ambtelijke organisatie technische vragen zijn beantwoord over de mogelijkheden van de gemeente om te bevorderen dat cliënten huishoudelijke ondersteuning van Viva! Thuiszorg dezelfde ondersteuner zouden behouden als voor 1-1-2015. Hier werd door de ambtenaren de wens geuit om het gesprek als vertrouwelijk aan te duiden en een geheimhouding op het gespreksverslag te leggen, deze wens beaamde het college. Een verslag welke juist door de VVD werd aangevraagd om het proces transparant te houden en ervoor te zorgen dat de mondelinge informatie correct geciteerd zou kunnen worden gedurende de politieke Viva debatten. Dat deze zouden volgen was al lange tijd duidelijk.

In de commissie van 26 maart werd anders besloten. Het verslag werd met steun van de coalitiepartijen geheim verklaard. De VVD stemde in commissievergadering tegen en vond deze keuze zo onbegrijpelijk van een bestuur dat transparantie na zou moeten streven dat er in de raadsvergadering van 2 april een motie vreemd werd ingediend waarin het verzoek bij de raad werd neergelegd om per direct de geheimhouding op het verslag op te heffen. Ook inwoners van Haarlem hebben het recht om te weten welke mogelijkheden de gemeente bij de aanbesteding heeft gehad om te bevorderen dat cliënten de huishoudelijke ondersteuning van dezelfde ondersteuner zouden behouden.

De verwachting was dat de coalitiepartijen zich nogmaals achter de oren zouden krabben. Is geheimhouding echt nodig, en doen we hiermee wel eer aan, aan onze partijbeginselen? Vooral een partij als D66 zou zich deze vraag moeten stellen. Ware het niet dat de verantwoordelijk wethouder ook een D66’er is. De verdedigingslinie van de coalitie bleef ook in de raad overeind. Een onnavolgbare en onverstandige keuze.

Bij het indienen van de motie werd de coalitie reeds gewaarschuwd dat het geheimhouden van dit document direct gevolgen zou hebben voor de Actiepartij. Op de agenda stond namelijk ook de Motie vreemd: Oost West Thuis Zorg. Deze stond niet alleen op de agenda, deze was ook al uitgedeeld in de raad en aan de publieke tribune. Geen probleem toch, zou je denken bij een transparant bestuur? Ware het niet dat in deze motie een paragraaf geciteerd wordt uit het geheime verslag. Dat kan dus niet. Nu was en is de VVD er niet op uit om de heer Vrugt achter de tralies op te sluiten. Maar het legde wel meteen de onhoudbaarheid van de geheimhouding bloot. Hier werd dan ook uitgebreid over gedebatteerd. De plaatsvervangend voorzitter verloor de regie, ging op persoonlijke titel spreken en hield stemrondes waarna bewust de uitkomst van de stemming niet vastgesteld werd. Ook besloot de plaatsvervangend voorzitter dat de wethouder dan wel akkoord kon geven voor deze overtreding van de wet waardoor er geen probleem meer was dat deze motie hier in openbaarheid op tafel lag. Toch wilde de coalitie dan wel in het geheim over de motie vergaderen. Een beetje krom. De heer Vrugt werd door de voorzitter gevrijwaard van overtreding maar de motie moest wel in het geheim besproken worden. Daar paste de heer Vrugt dan ook geheel terecht voor.

De conclusie van de VVD is dat deze avond nooit zo had hoeven lopen wanneer het college en de coalitie voor transparant bestuur hadden gekozen en hier het oordeel van de oppositie in hadden gevolgd. Voor de VVD is dit onderwerp nog niet afgesloten, wij zullen zeker op de procedure en geheimhouding terugkomen. 

Het debat over de geheimhouding kunt u hier terugluisteren: http://haarlem.raadsinformatie.nl/vergadering/146929/gemeenteraad+02-04-2015 het debat over deze kwestie begint op 2.17