Stop de fiscalisering van parkeren in uw wijk | Teken de petitie

Na de tariefsverhogingen en de visieloze parkeervisie van voormalig Groenlinks wethouder Van Doorn, is het nu de beurt aan zijn opvolger Groenlinks wethouder Sikkema, die eerst de tarieven op straat verhoogt met 20% en nu opnieuw met desastreuze parkeermaatregelen komt.

INVOEREN BETAALD PARKEREN IN UW WIJK
Het plan om Fiscaal Parkeren in uw wijk in te voeren ligt op tafel en dit heeft grote gevolgen voor u. Fiscaal Parkeren geldt nu alleen in het centrum van de stad, maar wethouder Sikkema wil dit systeem ook invoeren in uw wijk. U krijgt dus parkeerautomaten en iedereen kan daar betaald gaan parkeren.

NOG MOEILIJKER EEN PARKEERPLEK VINDEN
Eén van de gevolgen van dit nieuwe parkeerregime is dat iedereen in uw wijk mag gaan parkeren. Nu is dat nog alleen toegestaan aan vergunninghouders die in de wijk wonen en aan hun bezoek met een bezoekersschijf. Straks mag iedereen die een parkeerkaartje koopt bij een automaat in uw wijk parkeren. Hierdoor stijgt de parkeerdruk fors en zijn er dus minder parkeerplekken voor de bewoners. En dit terwijl de bewoners al jaren klagen over de hoge parkeerdruk in hun wijken. U krijgt al deze ellende uitsluitend over u heen om de inkomsten voor de gemeente Haarlem te verhogen, terwijl de stad jaarlijks al miljoenen verdient aan het parkeren. De automobilist is de melkkoe.

PARKEERTARIEVEN OMHOOG
Een parkeervergunning in het centrum kost nu € 202,05 en de parkeervergunning in uw wijk € 118,70. In het centrum hebben de bewoners geen bezoekersschijf en maximaal 1 parkeervergunning per huisadres. U kunt er op wachten dat dit college van PvdA, Groenlinks, CDA en D66 met een voorstel komt om alle tarieven gelijk te trekken, dus fors te verhogen, en uw rechten in te perken.

AFSCHAFFEN PAPIEREN BEZOEKERSSCHIJF
Wethouder Sikkema wil verder het parkeren ‘digitaliseren’. Dat betekent simpelweg het afschaffen van de papieren bezoekersschijf. Dat vinden veel inwoners, waaronder ouderen, zeer onprettig. U moet uw bezoek (met kenteken) dan aanmelden per SMS of via Internet, met bijkomende kosten. Hierdoor komt uw privacy in het geding. Veel bewoners hebben al eerder bezwaren geuit tegen het registreren van de kentekens van hun bezoek. Afschaffing van de papieren bezoekersschijf dient opnieuw alleen de gemeentekas. Voor bewoners hoeft dit niet: zij zijn juist tevreden over hun papieren bezoekersschijf.

Deze voorstellen moeten van tafel af. Teken hieronder de petitie door uw reactie achter te laten.