DUO rolcontainer mag geweigerd worden

Eindelijk is duidelijk geworden dat bewoners van Haarlem de nieuwe DUO rolcontainer mogen weigeren wanneer zij deze niet willen gebruiken. Bewoners gaven eerder aan o.a. in een artikel in het Haarlems Dagblad van 3 februari 2015 dat zij informatie ontvingen, dat zij de DUO rol container niet mochten weigeren. Die informatie is dus incorrect gebleken n.a.v. vragen door de VVD. Bewoners gaven bijvoorbeeld aan, dat zijn niet genoeg ruimte thuis hadden voor zo’n bak of dat zij hun plastic en papier afval al naar de ondergrondse containers brengen en dus de bak niet wilden gebruiken. Terechte argumenten om te weigeren, aldus de VVD.

College biedt verontschuldigen aan voor niet volledig verstrekte informatie
Ook is duidelijk geworden dat wethouder Sikkema niet volledig is geweest over de kosten, die samenhingen met de aanschaf van het Container Management Systeem. Het Container Management Systeem wordt samen met de DUO containers gebruikt om de inzameling van gescheiden afval te registreren.

Tijdens de raad van 27 november 2014 ging Wethouder Sikkema nog uit van € 75.000 aan éénmalige kosten voor de aanschaf van het Container Management systeem. Echter het College geeft nu toe, dat er door de VVD terecht is gesproken tijdens de raad over aanvullende kosten van € 5 per container, die samenhangen met de aanschaf van de nieuwe DUO containers. Opmerkelijk, omdat deze aanvullende kosten op 20 februari 2014 al ambtelijk bekend waren. Maanden dus voor de raad van november 2014. Wethouder Sikkema had de raad dus volledig moeten informeren over niet alleen de éénmalige kosten van € 75.000 maar ook over de variabele kosten van € 5,- per container. De totale kosten kunnen dus oplopen tot € 225.000,- Het college biedt zijn verontschuldiging dan ook aan. De VVD stelt vast dat dit zoveelste keer is, dat wethouder Sikkema haar informatie niet op een rijtje heeft, wethouder Sikkema heeft niet de regie.

Tenslotte is duidelijk geworden dat het betreffende systeem nog niet is aangeschaft. Het is voor de duur van de proef gratis beschikbaar gesteld door de leverancier van de DUO rolcontainers. Reden temeer om nogmaals het al eerder aangedragen alternatief van de VVD te onderzoeken. Dit goedkopere telsysteem, dat al werkt in de praktijk, gaat zo’n € 3.000,- per voertuig gaat kosten en kan ook gebruikt kan worden om iedere lediging en optimale route te bepalen. Dit moet dan op de 3 nieuwe voertuigen worden geplaatst. Totale kosten daarvoor € 9.000. Een behoorlijke besparing, die een positieve uitwerking zal hebben op de hoogte van de afvalstofheffing voor de Haarlemmers.