‘Natuurpark is geen Efteling’

Natuurparken als Nationaal Park Zuid-Kennemerland zijn goed voor de economie van Noord-Holland. De parken trekken niet alleen toeristen, maar maken de provincie ook aantrekkelijk om te wonen. De parken moeten daarom het visitekaartje van de provincie blijven. Dit stellen VVD’ers Marco Wiesehahn, op nummer 10 de hoog geplaatste Haarlemse kandidaat voor de Provinciale Statenverkiezingen, en Rolf Harder uit Bloemendaal, kandidaat voor de Waterschapsverkiezingen Rijnland.

De twee kandidaten voerden daarom vandaag samen met Tweede Kamerlid Rudmer Heerema uit Alkmaar campagne in Nationaal Park Zuid-Kennemerland. De VVD’ers werd uitgelegd hoe natuurbehoud, (water)veiligheid en recreatie in Bloemendaal hand in hand gaan.

Zuinig
‘Nergens vind je zoveel variatie als in Nationaal Park Zuid-Kennemerland’, aldus Wiesehahn. ‘Samen met goed ontwikkelde bedrijventerreinen en een aantrekkelijk belastingklimaat draagt de natuur bij aan de aantrekkingskracht van Noord-Holland voor ondernemers en hun werknemers. Op de bestaande natuur moeten we daarom zuinig zijn’, aldus Wiesehahn.

Verstandig
De stijgende waterspiegel heeft gevolgen voor heel Nederland, maar specifiek Noord-Holland. ‘Hier moeten we verstandig op inspelen’, zegt Harder. ‘Zorgen voor goed waterbeheer zodat mensen in onze regio gerust kunnen wonen en recreëren in polders en langs meren en vaarwegen is voor mij belangrijk. Alleen als we bedrijven de zekerheid bieden dat we het water beheersen nemen ze het risico hun vestiging onder de zeespiegel te bouwen.’

Realistisch
Heerema voegt toe: ‘Een duurzaam natuurbeleid is voor de VVD vooral een realistisch en haalbaar natuurbeleid. Waarbij overheid, natuurorganisaties en de landbouw samenwerken aan een divers aanbod zonder ondernemers dwars te zitten. Het is goed als een provincie als Noord-Holland verder het initiatief gaat nemen om natuur ook echt als marketing instrument voor haar vestigingsklimaat te positioneren. Ik heb er vertrouwen in dat dat werkt.’