VVD plaatst vragen bij gemeentelijke lening aan Seinwezen

De VVD in de gemeenteraad wil weten waarom het College van B&W in 2013 een subsidie van 50.000 euro heeft gegeven aan de eigenaren van het Seinwezen. Dit gebouw wordt gebruikt voor publieksbijeenkomsten. Ondermeer Groen Links maakt veel gebruik van het gebouw. Het Seinwezen kreeg een lening die speciaal bedoeld is voor woningbezitters en niet voor bedrijven. Dit lijkt in strijd met de regels.

Seinwezen kreeg in 2013 van het College een duurzaamheidslening van 50.000 euro  op basis van een regeling die alleen voor woonruimte is bedoeld. De VVD wil nu weten waarom het College van de regels is afgeweken.

De VVD wil ook graag weten waarom het negatieve advies van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (Svn) om geen lening te verstrekken, door het College is genegeerd en of dit advies alsnog openbaar gemaakt kan worden. Verder staat in de regels dat een duurzaamheidslening nooit meer mag zijn  dan 15.000 euro. Toch kreeg Seinwezen in strijd met deze regel een lening voor een veel hoger bedrag. Namelijk 50.000 euro Hoe kan dit?

Daarnaast kreeg Seinwezen een korting van 3% op het rentetarief van de lening, zoals die door Svn wordt gehanteerd. Ook hiervan wil de VVD graag weten waarom dit is. En wie deze korting betaalt?Tenslotte vraagt de VVD zich af waarom al deze feiten niet zijn vermeld in de toelichting op het Collegebesluit, zoals dit aan de gemeenteraad is verstuurd. 

Seinwezen kwam onlangs in het nieuws omdat Groen Links wethouder Sikkema een buurtbijeenkomst voor bewoners van Land in Zicht  in het gebouw wilde organiseren en de eigenaar wilde inhuren als gespreksleider. "Vriendjespolitiek", aldus de VVD. 

Na deze kritiek in de raad kwam wethouder Sikkema op haar besluit terug en verplaatste zij de bijeenkomst naar een ander gebouw. Ook trok de gesprekleider zich in op het laatste moment terug wegens de schijn van belangenverstrengeling.

Het wachten is nu op het antwoord van het College op de vragen van de VVD over de kwestie.