Haarlem: Uitschieter verhoging Parkeertarieven met 20%

Zo'n 40 procent van de gemeenten heeft het parkeertarief op straat dit jaar verhoogd. Gemiddeld ging het om een prijsstijging van 6 procent. Uitschieter is Haarlem, waar de verhoging in het centrum 20 procent was.

Meestal ben je bij blij met een toppositie, maar de VVD noemt dit een diep triest resultaat. Dat dit negatieve gevolgen heeft voor de concurrentiepositie van onze winkelstad en voor de aantrekkelijkheid van onze binnenstad snapt iedereen. Het MKB, de middenstand, de winkelier, culturele instellingen allemaal geven ze aan, dat ze hier last van hebben.

Ook Het economische bureau van de Rabobank heeft een tijd geleden weer vastgesteld in een groot onderzoek, waarom het in sommigen winkelgebieden wel goed gaat en andere niet. De conclusie was dat de winkelcentra waar gratis geparkeerd kan worden, de centra zijn waar de omzetten stijgen "Winkeliersverenigingen die te hoop lopen tegen betaald parkeren, hebben dus gewoon een punt,” aldus de Rabobank.

Iedereen kent het bekende tv programma wel “Boer zoekt Vrouw.” Hier in Haarlem hebben wij dus onze eigen variant hierop. “Gemeente zoekt Melkkoe”. En die melkkoe heeft de gemeente Haarlem gevonden. De Automobilist. Miljoenen worden er binnen gehaald, opgebracht door de parkerende automobilisten, maar het is nog steeds niet voldoende.

Na de tariefverhogingen en de visieloze Parkeervisie opgesteld door Groenlinks wethouder Van Doorn komen er nog meer maatregelen aan. Nu is het de beurt aan GroenLinks wethouder Sikkema, die na het verhogen van de tarieven met nog meer plannen komt om het parkeren in Haarlem wederom onaantrekkelijker maken.

De plannen omvatten in ieder geval het invoeren van Fiscaal parkeren in de omliggende wijken om het centrum. Het Fiscaal parkeren geldt nu voor het centrum van Haarlem. Het parkeerregime in het centrum is veel strenger en duurder voor bewoners, dan het parkeerregime, dat nu geldt in de omliggende wijken rondom het centrum zoals Leidsebuurt, Koninginnebuurt, De Hout, Kleverpark en Scheepmakersdijk.

Het gaat om bijna alle wijken rondom het centrum, in totaal om zo’n twaalfduizend vergunningen. De parkeervergunning in het centrum kost nu E 202,05 en die in de omliggende wijken E 118,70. U kunt er op wachten, dat als dit één gebied is, dat het voorstel op tafel komt om dit gelijk te trekken.

Maar behalve hogere kosten brengt, dit ook een hogere parkeerdruk met zich mee. Net als in het centrum mag overal geparkeerd worden.Waar parkeren nu nog strikt is toegestaan aan vergunninghouders, die in de wijk wonen, mag straks iedereen, die een parkeerkaartje koopt bij een automaat parkeren in die wijk. Met nog minder parkeerplaatsen voor bewoners. Om dan nog maar niet te praten over de kosten van plaatsing en onderhoud van parkeerautomaten in deze wijken. En dit uitsluitend om de inkomsten te verhogen van de gemeente Haarlem.

Tenslotte wil wethouder Sikkema graag het parkeren dit jaar digitaliseren. Dat betekent dus het afschaffen van de papieren bezoekersschijf. Dat zullen veel inwoners, waaronder ouderen niet prettig vinden. Daarnaast steekt het privacy vraagstuk weer de kop op, want bewoners dienen dan de kentekens van hun bezoekers te laten registreren. Het afschaffen van de papieren bezoekersschijf gebeurt niet omdat er klachten over zijn, nee enkel en alleen om de inkomsten van het parkeren te verhogen.

De VVD wil burgers en ondernemers niet belasten maar ontlasten. Wij willen de concurrentiepositie van Haarlem winkelstad versterken en niet verzwakken. We hebben dan ook al eerder tegen de Parkeervisie gestemd en de verhogingen en bereidenen nu mondelinge raadsvragen voor, dat gaat plaatsvinden tijdens de komende raadsvergadering.