“Gunstig belastingklimaat zorgt voor Noord-Hollandse banen”

Nederland moet voor (buitenlandse) bedrijven aantrekkelijk blijven om zich te vestigen. Dit zei staatssecretaris van Financiën Eric Wiebes bij zijn bezoek aan debatcafé Thorbecke in Haarlem. 
Het speerpunt van zijn beleid is het creëren van werk, onder andere door samen met de VVD in de provincie Noord-Holland te werken we aan een beter vestigingsklimaat voor ondernemers.

Volgens de staatssecretaris is het van groot belang dat de 1,3 miljoen Nederlanders die wel willen werken maar dat nog niet doen, daar snel de kans toe krijgen. Door de belasting op arbeid te verlagen, moet werken weer aantrekkelijker gemaakt worden. 'Door enerzijds een aantrekkelijk belastingklimaat voor werk te scheppen en anderzijds opleidingsniveau, bereikbaarheid en leefbaarheid in de provincies goed te regelen, creëren we in Nederland en Noord-Holland een perfect klimaat voor bedrijven zich te vestigen', aldus Wiebes.

Noord-Holland
De VVD in Noord-Holland heeft het vestigingsklimaat van de provincie ook tot speerpunt gemaakt. De VVD wil alle doorgevoerde hervormingen laten slagen en Nederlanders de duidelijkheid, rust en de ruimte geven om hun leven te leiden zoals ze dat willen en financieel uit de crisis te groeien.