Schijn van Belangenverstrengeling

De parkeerproblematiek bij het project Land in Zicht is een politiek zeer gevoelig dossier. Tijdens de bouw van woningen bij het nieuwbouwproject Land in Zicht zijn door de gemeente fouten gemaakt bij het aanleggen van het aantal benodigde parkeerplaatsen. Gevolg is dat een parkeer chaos dreigt. GroenLinks Wethouder Sikkema heeft het dossier overgenomen van de opgestapte wethouder Cassee. Hij lag eerder al onder vuur o.a. vanwege dit dossier.

Al eerder heeft er over deze problemen een bewonersbijeenkomst plaatsgevonden bij Land in Zicht. Namelijk in de zeer nabij gelegen ruimte van de Hengelsportvereniging. Ook de volgende bijeenkomst van 2 maart zou daar plaatsvinden. Bewoners keken dus ook vreemd op, toen deze bijeenkomst werd verplaatst naar de het Seinwezen een locatie aan de andere kant van de stad, die ruim 5 kilometer verwijderd is van Land in Zicht.

Dat lijkt erg onhandig voor bewoners. Zou er nou werkelijk niet een locatie dichterbij beschikbaar zijn? De VVD wil dan ook graag weten, wat de motivatie is geweest om voor deze ruimte te kiezen en heeft daar woensdag 18 februari schriftelijk vragen over gesteld. Daarna volgde die avond een email vanuit de gemeente, dat de bijeenkomst nu is verplaatst naar het veel dichterbij gelegen ‘De Horizon’ aan de Ambonstraat. Ook deze verplaatsing roept verdere vragen op, waarom is het Seinwezen nu niet meer geschikt?

Daarnaast werden bewoners geïnformeerd over het feit, dat er een professionele communicatiedeskundige zou worden ingehuurd voor de bewonersbijeenkomst. Dit bleek tevens de eigenaar van het Seinwezen te zijn, de heer Schoenmaeckers. Zowel de locatie, als de deskundige riepen veel vragen op bij betrokken bewoners. De term “vriendjespolitiek” viel zelfs.

Het viel bewoners namelijk op, dat het Seinwezen veelvuldig wordt gebruikt voor bijeenkomsten van GroenLinks Haarlem. Ook blijkt het ontwerp van de website en de identiteit van Seinwezen ontworpen te zijn door het zelfde ontwerpbureau dat ook alle websites van de GroenLinks Tweede Kamerleden te hebben ontworpen, als mede een website voor de bekende GroenLinks-er Femke Halsema. Dat kan toeval zijn, maar opvallend is het wel. Er blijkt een sterke relatie te zijn tussen het Seinwezen en GroenLinks. Ook bij de installatie van wethouder Sikkema wilde ze perse bij het Seinwezen afspreken voor een interview met het Haarlems Dagblad. Ook daar was de eigenaar van het Seinwezen, de heer Schoenmaeckers bij aanwezig.

Maar het meest bizare is toch wel, dat de beoogde communicatiedeskundige zich in het verleden meerdere malen negatief heeft uitgelaten over autobezit of gebruik. Zo wil hij het liefst mensen uit hun auto hebben, ziet hij graag dat op een mooie zondag de wegen naar Zandvoort worden afgesloten voor auto's en vindt hij er geen "reet aan" om in een auto te rijden. Dat kan je toch werkelijk geen "onafhankelijk" gespreksleider noemen in het kader van een probleem over auto's en parkeren.

Tenslotte werd gisteren een twitter bekend, waarin de heer Schoenmaeckers de uitspraak heeft gedaan, dat de eerder bij Land In Zicht betrokken raadsleden de heer Van Haga en mevrouw Van Zetten dienen op te stappen. Ook heeft bij zijn support uitgesproken voor oud wethouder Cassee. Hij noemt hem “Topklasse”. De VVD vraagt zich werkelijk af, waarom wethouder Sikkema deze persoon met deze achtergrond en eerder genoemde belangen en uitspraken heeft uitgekozen. Het is voor de VVD onmogelijk dat deze persoon een onpartijdige rol kan spelen in de bewonersbijeenkomst. Niet alleen de geloofwaardigheid van de communicatiedeskundige staat op het spel, maar zeker ook dat van de wethouder.

In de commissievergadering heeft de wethouder aangegeven dat de heer Schoenmaeckers zich heeft teruggetrokken als communicatiedeskundige. Opvallend was wel dat de wethouder achter haar keuze voor deze man bleef staan, ondanks dat zij kennis heeft kunnen nemen over zijn uitspraken over autobezit en zijn oproep aan 2 raadsleden om op te stappen. Dit doet haar geloofwaardigheid in ieder geval niet goed en de schijn van belangenverstrengeling blijft. Wij komen nog terug op deze kwestie.