Ophef over Afvalbeheer en Duobakken

De VVD is wederom onaangenaam verrast door nieuwe feiten, die samenhangen met het Duurzaam Afvalbeheer. In het Haarlems Dagblad van 3 februari 2015 lezen wij een ingezonden brief over het uitrollen van de DUO rolcontainers. Een bewoner verbaast zich erover, dat hij bij de DUO bak een “gratis” Minimizer krijgt om zacht afval apart te houden. Daarnaast schrijft hij dat hij de DUO rol container niet kan weigeren. Dat zou hij graag willen, omdat hij zijn plastic en papier afval al naar de ondergrondse containers brengt en hij niet veel ruimte thuis heeft.

Deze nieuwe informatie, in combinatie met de zeer rommelige behandeling van het betreffende Raadsstuk, waarbij de huidige wethouder tegenstrijdige of soms onvolledige informatie heeft verstrekt is aanleiding voor een open brief aan GroenLinks wethouder Sikkema.

Allereerst met betrekking tot het eerder genoemde stuk in het Haarlems Dagblad stellen wij 2 vragen over het weigeren van de DUO container en de “gratis” Minimizer. De VVD vindt dat als bewoners geen gebruik willen maken van de DUO bak of daar simpel weg geen ruimte voor hebben of willen maken, dat zij deze bak mogen weigeren. Daarbij wil de VVD weten, wat de kosten van de Minimizer zijn, aangezien deze kosten weer doorberekend worden in de afvalstofheffing en Haarlem al één van de hoogste woonlasten heeft van Nederland. Wij stellen vast dat de gemeenteraad van Haarlem niet op de hoogte is gesteld over de levering van een Minimizer bij de DUO bak.

Daarnaast schrijft de VVD in deze brief o.a. dat het onzorgvuldig is dat GroenLinks wethouder Sikkema stelt dat de Gemeenteraad heeft ingestemd met een Container Management Systeem voor de DUO rol containers. Dit aangezien de aanschaf van dit systeem niet in het Raadsbesluit wordt genoemd en er tevens een harde toezegging is van voormalig wethouder Mulder, dat er geen chips zouden worden gebruikt in de duobakken voor papier en plastic

Bovendien stelt de VVD dat GroenLinks wethouder Sikkema tijdens de behandeling onvolledige informatie aan de Raad heeft verschaft over de kosten, die samenhangen met de aanschaf van het CMS systeem. Zij heeft veel lagere kosten doorgegeven aan de raad ter hoogte van € 75.000,- Terwijl de gegevens over de hogere aanschafkosten van € 225.000,- die samenhingen met het CMS systeem al binnen de gemeente bekend waren op 20 februari 2014. Een kwalijke zaak.

U kunt de volledige brief hier lezen.

Mocht u andere klachten hebben met betrekking tot de DUO rol container, mail dan naar vvd@jeroenboer.com