Het "koeltas"-artikel in de Haarlemse APV

Op de agenda van de Commissie Bestuur van donderdag 29 januari stond geagendeerd uitbreiding van de Haarlemse APV (Algemene Plaatselijke Verordening).

De uitbreiding stelt het dragen van een geprepareerde tas die winkeldiefstal makkelijk maakt strafbaar. Natuurlijk staat de VVD voor bestrijding van winkeldiefstal. Maar als je iets strafbaar stelt, moet je ook nadenken over de wijze van handhaven. Want ook voor handhaving maakt de VVD zich sterk.

Juist over de handhaving ontspon zich een debat. Is het de bedoeling dat er in de Grote Houtstraat tascontroles gaan plaatsvinden bij het winkelend publiek, zoals bijvoorbeeld op de wijze van alcoholcontroles? Bij al het winkelend publiek? Of alleen bij diegenen jegens wie verdenking bestaat? De Burgemeester heeft bevestigd dat alleen deze laatste categorie voor controle in aanmerking komt.

Het tweede deel van het ‘koeltas’-artikel regelt de situatie waarin je niet strafbaar bent. Namelijk als aannemelijk is dat je geen winkeldiefstal voor ogen hebt maar wel met een koeltas rondloopt. Dat vindt de VVD overbodige regelgeving. We moeten niet beschrijven wat niet strafbaar is. Ook deze kanttekening heeft de VVD gemaakt.

Het ‘koeltas’-artikel wordt in de APV opgenomen als wens van de politie die heeft aangegeven dit als een handig instrument te zien om in te grijpen bij winkeldiefstal. De VVD wil deze wens honoreren en zal dus instemmen met de voorgestelde wijziging.

Wie belangstelling heeft voor meer details kan de commissie vergadering beluisteren of ondergetekende benaderen.