275.000,- euro belastinggeld als afval weggegooid

Afgelopen raadsvergadering heeft de VVD een motie ingediend om er voor te zorgen dat Spaarnelanden niet overgaat tot het aanschaffen van een Container Management Systeem (CMS), dat rond de E 275.000,- gaat kosten. Er blijkt namelijk een veel simpeler systeem op de markt te zijn, dat rond de E 9.000,- kost. Aanschaf van het duurdere systeem betekent gewoon, dat de belastingbetaler in Haarlem via de afvalstofheffing dit mag gaan betalen. Uit diverse door de VVD gestelde vragen blijkt dat er geen enkele gefundeerde reden is om voor dit duurdere systeem te kiezen. Helaas stemde GroenLinks, PvdA, D66, CDA en Aktiepartij tegen de motie en is de Haarlemmer wederom de dupe van geldsmijterij bij Spaarnelanden.

In een brief van 19 aug 2014 schrijft wethouder GroenLinks wethouder Sikkema dat “Er zijn twee belangrijke redenen om het CMS aan te schaffen

  1. Het kunnen voeren van een sluitende administratie van de rolcontainers door koppeling van de uitgegeven container aan het bijbehorende huisadres. Hierdoor kan illegaal aanbod en het aanvragen van meer rolcontainers dan waar men recht op heeft voorkomen worden. Bovendien is geborgd dat rolcontainers alleen uitgezet worden op adressen waar afvalstoffenheffing is betaald.
  2. Het registreren van iedere lediging en koppeling aan adres om routes af te stemmen op het werkelijke aanbod en indien gewenst middels communicatie plaatselijk bij te sturen.

Met betrekking tot 1. de sluitende administratie, is uit een brief van 20 februari 2014 door de betrokken ambtenaar gebleken dat “Er zijn uiteraard als het goed is geen illegale containers in omloop.” Uit een bijeenkomst over dit onderwerp bleek ook dat Spaarnelanden hier ook geen duidelijke feiten over kon geven. Deze reden is dus niet feitelijk onderbouwd en er zijn uiteraard goedkopere manieren om te registreren aan welk huishouden je een bak geeft. Daar heb je geen E 275.000,- kostend systeem voor nodig.

Met betrekking tot 2. Hier heeft de VVD ook navraag over andere goedkopere systemen gedaan om vast te stellen hoeveel bakken je leegt. Dit goedkopere telsysteem, dat al werkt in de praktijk, gaat zo’n E 3.000,- per voertuig gaat kosten en ook gebruikt kan worden om iedere lediging en optimale routes te bepalen. Dit moet dan op de 3 nieuwe voertuigen worden geplaatst. Totale kosten daarvoor E 9.000,- Opvallend was dat tijdens de raadsvergadering bleek dat GroenLinks zijn cijfers en het dossier niet kende. Blijkbaar is het voorkomen van verspilling van belastinggeld geen prioriteit voor GroenLinks.

De VVD is dan ook tot de conclusie gekomen, dat de aangevoerde redenen niet rechtvaardigen, dat Spaarnelanden een systeem van E 275.000,- aan gaat schaffen terwijl een alternatief rond de E 9.000,- kost. Nogmaals kosten die Spaarnelanden maakt worden keurig door berekend in de afvalstofheffing. De belastingbetaler draait voor deze onlogische keuze op.

Daarbij komt nog dat er een flinke bezuinigingstaakstelling ligt bij Spaarnelanden en het zeker in deze tijd “zuinig met belastinggeld” dient om te gaan.