Het Alditerrein opnieuw onder de aandacht

Het Alditerrein staat opnieuw op de agenda omdat de Raad een oordeel is gevraagd over verlaging van de koopsom met een bedrag van ruim € 100.000,-- euro. Waarom? Deze verlaging is een bijdrage aan een schikking met een paar omwonenden. Tot de schikking behoort ook doorhaling van een erfdienstbaarheid die zou rusten op het terrein. Hierna kan de projectontwikkelaar HBB met de sloop van het HKB gebouw en met het bouwplan beginnen.

Indertijd is de gemeente een overeenkomst tot ontwikkeling aangegaan met HBB. Die overeenkomst wordt beheerst door de voorwaarde dat de gemeente volstrekt vrij is in haar publiekrechtelijke taak. En dus nooit aansprakelijk kan zijn voor schade die daar mogelijk uit voort komt voor HBB. Tevens is een koopsom overeengekomen van € 928.638 incl. BTW.

Voor de VVD fractie is er voldoende reden om op dit moment pas op de plaats te maken:

  • De gemeente moet weliswaar al het redelijke doen om de kwestie rond het servituut op te lossen, dat betekent niet dat zij de rekening hoeft te betalen.
  • Na aftrek van de bijdrage in de schikking resteert een grondprijs van € 825.000 incl. BTW voor ca. 1500 m2 bouwgrond aan de Singel. Die prijs vindt de VVD te mager.
  • De monumentale/cultuur historische waarde van het HKB gebouw is nog niet onderzocht. De wethouder kon geen keiharde toezegging geven dat sloop kan worden tegengehouden totdat dit onderzoek is voltooid.
  • De status van Beschermd Stadsgezicht in relatie tot het bouwplan is onduidelijk. Immers borging van die status in het bestemmingsplan ontbreekt.
  • Waarom een postzegelplan als bestemming van het gebied mogelijk is via het bestemmingplan? Op die vraag is nog geen duidelijk antwoord gegeven.