Precario en de verloren miljoenen?

De afgelopen periode was er veel aandacht voor de gemeente Haarlem die geen precario heft. Precario is een ander woord voor de belasting die verschuldigd is als je bovengronds openbare ruimte inneemt. Bijv. voor een keet of een container. Je moet de Gemeente vergunning vragen en daar hangt een prijskaartje aan. De zogenaamde precariobelasting.

De aandacht voor deze wijze waarop de gemeente Haarlem (geen) precario heft is ontstaan dankzij een alerte burger van Haarlem. Op een dag ligt er voor zijn raam een noodbrug van Dura Vermeer. Hij wil bezwaar maken tegen de vergunning maar die blijkt er niet te zijn! Dura Vermeer blijkt geen vergunning te hebben en de gemeente daarom ook niets te betalen. Deze burger spit verder, maakt een verslag van zijn bevindingen en stuurt dat naar alle raadsleden. Op dit bouwwerk van Dura Vermeer had de gemeente 2 tot 3 ton precario kunnen heffen maar heeft dat niet gedaan.

Samen met VVD raadslid Wybren van Haga heb ik meteen aandacht voor deze zaak gevraagd en aan de wethouder schriftelijke vragen gesteld. Aanvankelijk werd de kwestie afgedaan met tal van drogredenen: vertrouwen in de burger, minder service en geen prioriteit op de aangifte en handhaving van precario belasting.

De ommekeer kwam uiteindelijk met een bijzondere brief van de wethouder: een heroverweging en een addendum. In die brief staat onomwonden een

  • Erkenning dat niet voldoende proactief is opgetreden.
  • Een beleidswijziging voor de toekomst
    en
  • Een aankondiging tot naheffing.

Wij hebben gevraagd om een volledige inventarisatie van dossiers die zich lenen voor naheffing en bespreking daarvan in de Commissie Ontwikkeling. De zaak staat geagendeerd op 4 december aanstaande.