VVD stemt tegen de begroting

De VVD Heeft tegen de begroting 2015 gestemd van het college van B&W. Wij zijn van mening dat het college op een groot aantal cruciale punten foute keuzes maakt. Zo kiest het college voor bezuinigingen op het onderhoud van de stad, terwijl de afgelopen jaren door de VVD zo hard is gewerkt om de achterstanden weg te werken. Immers: iedereen is gebaat bij een stad die schoon, heel en veilig is. Het college geeft zelf aan dat ‘iedereen dit gaat merken’. Ook op het gebied van verbetering van de bereikbaarheid worden de komende jaren geen stappen meer gezet.

De begroting is ook nog eens verre van solide: veel maatregelen moeten nog worden uitgewerkt of zijn boterzacht. De maatregelen om de schuld versneld af te lossen staan nog in de ijskast. Daarnaast wordt door het college bewust een te rooskleurig beeld geschetst van de economische ontwikkeling. De VVD is van mening dat het nu geen tijd is om achterover te leunen, maar stevig door te pakken. Het college daarentegen is al begonnen met uitgeven: de collegepartijen gaan miljoenen uitgeven aan zaken die absoluut geen prioriteit hebben en slecht zijn voor de stad.

De VVD heeft aangegeven dat dit college de stad langzaamaan omtovert tot één grote welzijnsorganisatie, want daar gaat alle aandacht naar uit. Dat kan ook niet anders met maar liefst drie wethouders sociale zaken. Wij zijn van mening dat de stad meer is dan dat: het gaat ook om veiligheid, om leefbaarheid en om werk. We zien nog steeds bedrijven wegtrekken uit de stad. Daar heeft het college geen oog voor. Maar in deze tijden draait het uiteindelijk om werk, werk en nog eens werk.

Behalve de VVD stemden ook de SP, CU, TROTS en OPHaarlem tegen de begroting 2015.

Lees hier waar de VVD wel voor kiest