Niet stilstaan maar doorrijden

De coalitie zegt zich in te zetten voor een verbeterde bereikbaarheid van de stad. Ook hier doet de coalitie niet wat ze zegt. Er wordt voor gekozen geen geld beschikbaar te stellen voor nieuw beleid op het gebied van bereikbaarheid en mobiliteit. Sterker nog, de coalitie gaat minder beleidsinspanning leveren door minder te doen. Zo wordt gestopt met het stimuleren van elektronisch vervoer en deelautogebruik. Niet echt duurzaam. Wat de coalitie wel doet  is 1,5 miljoen euro uitgeven om de rijbaan op de Amsterdamsevaart te versmallen. De coalitie trekt dus geen geld uit om wegen te verbreden en de doorstroming te bevorderen, maar wel om asfalt weg te slopen en mensen stil te laten staan.

De VVD kiest voor een andere aanpak: Een goede bereikbaarheid is van belang voor de economie en de leefbaarheid van de stad. Wij zouden die 1,5 miljoen euro besteden aan een betere bereikbaarheid van de stad. Dat betekent o.a. voldoende geld investeren in het onderhoud van onze wegen. Dan kunnen we eindelijk de Jan Gijzenkade opknappen. Daarbij zouden wij investeren en vaart maken met de verdubbeling van de Waarderweg. De vorige GroenLinks wethouder beloofde de Provincie in 2012 een projectvoorstel te doen. Toch is er tot dit moment nog geen overeenkomst gesloten met de Provincie.

Verdubbeling van de Waarderweg is goed voor de bereikbaarheid van Haarlem Noord en ons grootste industrie gebied en dus ook voor de werkgelegenheid.

Lees hier de visie van de VVD op de Programmabegroting 2015-2019