Haarlem 1 van de koplopers qua bezuinigingen op het onderhoud van wegen

Gemeenten willen het komend jaar miljoenen bezuinigen op het onderhoud van wegen. Dat blijkt uit een enquête van Nieuwsuur. De koplopers in bezuinigen op het onderhoud van wegen, straten en pleinen zijn de gemeenten Leiden, Nijmegen, Venlo, Haarlem en Kampen. Gemeenten beheren 90 procent van alle wegen in Nederland.

In Haarlem betekent de bezuiniging van zevenhonderdduizend euro dat de gemeente het kwaliteitsniveau van het onderhoud van de wegen moet verlagen.

Kapitaalvernietiging 
De VVD stelt dat als we onderhoud aan wegen uitstellen, we de rekening op een later moment alsnog gepresenteerd krijgen. Het is kapitaalvernietiging en je schuift problemen door naar de toekomst met nog hogere kosten als gevolg. Het is net als onderhoud aan je auto. Doe je dat netjes, dat gaat de auto lang mee. Doe je dat niet dan krijg je problemen met extra reparatiekosten. Daarbij loop je een verhoogd risico op schade en ongelukken met alle aansprakelijkheid van dien.

Gaten in de weg kunnen tot schade aan voertuigen leiden of zelfs tot ernstige ongelukken met alle aansprakelijkheid tot gevolg. Openbare wegen horen in een goede staat te verkeren. De gemeente is daar verantwoordelijk voor. Uit jurisprudentie is al gebleken dat zelfs het plaatsen van een bord (slecht wegdek) niet voldoet. Zoals nu onder andere het geval op de Jan Gijzenkade. Je bent als gemeente gewoon aansprakelijk.

Bovendien schaadt het de economie van onze stad. We zien nu al dat we wegen moeten afsluiten voor vrachtverkeer vanwege slecht onderhoud. Daarnaast moet de gemeente ook al andere noodmaatregelen treffen, ook dit heeft zijn effecten op de bereikbaarheid van onze stad. Dit is funest voor de economie en aantrekkelijkheid van de gemeente, als woonstad maar ook als vestigingsstad voor bedrijven. Tenslotte heb je nog de Overlast en gezondheidsproblemen voor onze bewoners. Slecht onderhoud levert overlast en gezondheidsproblemen op voor de bewoners aan zo’n weg. Zij hebben last van extra geluidsoverlast en trillingen in de woning.

De VVD is tegen bezuinigingen op onderhoud en heeft dus ook niet ingestemd met bovenstaande bezuiniging. Ons alternatief om geld vrij te maken voor Onderhoud en Beheer van de stad werd helaas weggestemd door de coalitie van PvdA, GroenLinks, CDA en D66.

Meer hierover in de uitzending van Nieuwsuur van dinsdag 4 november om 22:00 uur op NPO 2.