Haarlemmer Marco Wiesehahn kandidaat voor de Provinciale Staten in Noord-Holland

Met trots laten wij weten dat Haarlemmer Marco Wiesehahn op plaats 10 staat op de voorlopige kandidatenlijst van de VVD voor de Provinciale Staten van Noord-Holland. 

Andere Haarlemmers op de kandidatenlijst zijn: Maya Funnekotter-Noordam (32), Martin Hagen (37) en Tahsin Onur (41). 

De kandidatenlijst voor de Provinciale Staten wordt op 26 november door de leden van de VVD in Noord-Holland definitief vastgesteld tijdens de derde algemene ledenvergadering in het Vander Valk Hotel in Haarlem.

Voor het vaststellen van de kandidatenlijst geldt het one-man, one –vote principe, dus iedere stem telt. Stemgerechtigd zijn alleen die leden die op 1 juli 2014 lid waren van de VVD. U kunt geen personen machtigen uw stem voor u uit te brengen.

Wij nodigen alle VVD Haarlem leden uit om bij deze vergadering aanwezig te zijn. 

Voor meer informatie zie: http://noord-holland.vvd.nl/actueel_14687/71495/