Wethouder Cassee (D66) treedt af

In de raadsvergadering van 30 oktober 2014 is D66 wethouder Cassee afgetreden. Dit deed hij voorafgaand aan een door de VVD aangevraagd interpellatiedebat over een tweetal collegebrieven over een inwoner van Haarlem.

De VVD heeft, nadat een groot aantal feiten uit het verleden van de heer Cassee openbaar werden, samen met de SP en een lid van D66, op 26 augustus 2014 een motie van wantrouwen ingediend. Zo bleek de heer Cassee te zijn veroordeeld wegens wanbeleid en het wegsluizen van overheidsmiddelen naar een privé BV. De motie van wantrouwen haalde het niet. Maar ook daarna bleef het onrustig.

De VVD heeft grote moeite met een aanzienlijk aantal dossiers waar de heer Cassee bij betrokken was. Het betreft allen vastgoeddossiers zoals meest recent de verkoop van de Zijlsingel. Wij hebben voortdurend om informatie gevraagd, maar deze werd niet, te laat of onvolledig gegeven. Dat bemoeilijkt onze controlerende en volksvertegenwoordigende taak en is onacceptabel. Ook op dit moment spelen er dossiers waar opnieuw de onderste steen boven water moet komen.

Het vertrek van de heer Cassee verandert niets aan de wens van de VVD om te komen tot maximale transparantie in alle vastgoeddossiers. Samen met de SP hebben wij in augustus al gepleit voor een onderzoek naar alle dossiers waar Cassee bij betrokken was. Dat doen wij nu opnieuw.  De integriteit van het stadsbestuur vraagt daar om.

Het college heeft gemeend dat er niets aan de hand is met de communicatie over een inwoner van Haarlem. Dat het college hiermee deze inwoner beschadigt neemt ze voor lief. Ook hier neemt de VVD afstand van.

De heer Cassee stelt in zijn afscheidsverklaring dat hij het slachtoffer is geworden van een lastercampagne van de VVD en een lid van zijn eigen partij D66. De VVD werpt deze beschuldiging verre van zich.

Juist de VVD en de SP hebben de afgelopen maanden voortdurend inhoudelijke debatten gevoerd over de vastgoedportefeuille van de heer Cassee. Deze debatten, die wij voeren op het scherpst van de snede, dienen een belangrijk doel: de waarheid over het hoe en waarom van vastgoedtransacties boven tafel krijgen en verantwoording hierover afleggen aan de inwoners van onze stad. De niet aflatende inzet van SP en VVD leidde al snel tot klachten over de ‘toon van het debat’, of ‘we moeten zo niet met elkaar omgaan’. De VVD laat zich niet intimideren maar vraagt door.

De heer Cassee verenigde de portefeuilles vastgoed en financiën in één hand. Ook hierover heeft de VVD steeds gezegd: dat is ongewenst en moet gescheiden worden.

Uiteindelijk heeft de fractie van D66 zelf het lot van de heer Cassee bezegeld. Het is nu tijd om schoon schip te maken en om onze mooie stad echt vooruit te helpen. Dat kan alleen door het verleden recht in de ogen te kijken. De VVD is daar niet bang voor, maar heeft alle vertrouwen in een mooie toekomst voor Haarlem.

Lees hier het feitenrelaas: https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/2014268251-Inbreng-VVD-behorende-bij-debat-26-augustus-2014.pdf