Interpellatiedebat inzake collegebrief

De VVD heeft een interpellatiedebat aangevraagd tijdens de Raadsvergadering van donderdag 30 oktober. Aanleiding is een brief van het college waarin zij eerder gedane uitspraken terugtrekt.

Deze zaak begon met een gesprek dat heeft plaatsgevonden op 4 juni 2014 tussen D66 wethouder Cassee (ondersteund door twee ambtenaren) enerzijds, en de heer Van Dijk (een betrokken inwoner van Haarlem) samen met VVD-raadslid Van Haga anderzijds. Dit gesprek ging over de problemen bij Land in Zicht.

Op 4 september heeft het College van B&W een brief gestuurd naar de gemeenteraad waarin aan de heer van Dijk bepaalde uitspraken worden toegeschreven tijdens dat gesprek. Zo stelt het college: 

"De heer Van Dijk is bewoner van Land in zicht en gaf en passant in het gesprek aan bezwaren te hebben tegen de bouw van sociale huurwoningen in zijn directe omgeving omdat zijn huis daardoor in waarde zou dalen. Bij het gesprek aanwezige ambtenaren kunnen bevestigen dat deze uitspraak is gedaan."

De heer Van Dijk had het gesprek echter opgenomen. De burgemeester heeft van deze opname kennis genomen en moeten constateren dat dergelijke uitspraken helemaal niet gedaan zijn door de heer Van Dijk. Het college stelt dan ook in een brief van 10 oktober 2014, enkele uren voordat het herfstreces begint:

“Na het verzenden van deze brief heeft de heer Van Dijk erop gewezen dat deze uitspraak niet door hem is gedaan en dat het college derhalve onzorgvuldig jegens hem heeft gehandeld. Vervolgens is de voorzitter van het college in de gelegenheid gesteld een door de heer Van Dijk gemaakte opname af te luisteren en is een transcript van de bewuste passage van het gesprek overgelegd.

Op basis hiervan constateert het college dat de aan de heer Van Dijk toegeschreven uitspraak inderdaad niet door hem is gedaan. Het college neemt derhalve afstand van het deel van de brief dat betrekking heeft op relatie met de waarde van zijn huis en betreurt het dat de bewuste passage ten onrechte in de collegebrief terecht is gekomen.”

De VVD neemt deze zaak zeer hoog op. Tijdens het aangevraagde interpellatiedebat zal de VVD de onderste steen boven water willen hebben in een zaak waarin de gemeenteraad, opnieuw, onjuist is geïnformeerd door de leden van het college van burgemeester en wethouders.