Reddingsbrigade dreigt kopje onder te gaan

In oktober 2011 dient de VVD fractie samen met andere partijen de motie in “Laat de reddingsbrigade Haarlem niet verdrinken”. Op dat moment spelen er diverse problemen met de huisvesting van de Reddingsbrigade Haarlem veroorzaakt door de onteigening van hun gebouwen in oktober 2007 ten behoeve van de dan nieuw te bouwen Schoterbrug.

De VVD moet helaas vaststellen, dat er nu, 3 jaar later nog altijd geen overeenstemming is met de Reddingsbrigade Haarlem. Vergunningen voor de nieuwe huisvestingslocatie niet rond zijn. Dit o.a. veroorzaakt wordt door steeds nieuwe aanvullende eisen vanuit de gemeente Haarlem aan de huisvesting en dat de Reddingsbrigade financieel ten onder dreigt te gaan, aan deze huisvestingsproblemen.

Hoewel de gemeente in een brief van 2007 heeft toegezegd dat de gemeente garant staat voor de huisvesting van de Reddingsbrigade conform het programma van eisen dat ten aanzien van Reddingsbrigade accommodatie bij het project Schoterbrug is opgesteld, hebben ze daar een vreemde constructie voor opgesteld.

De Gemeente heeft een bedrag van € 350.000,- toegewezen aan de Reddingsbrigade voor nieuwbouw maar trekt daar elke maand een bedrag van € 3.000,- vanaf zolang de Reddingsbrigade zich niet heeft gevestigd op de nieuwe locatie. Dus voor elke maand vertraging veroorzaakt door het ontbreken van vergunningen of nieuwe eisen vanuit de gemeente betaald de Reddingsbrigade € 3.000,- aan de gemeente Haarlem voor de huurkosten van de “tijdelijke” huisvesting van de Reddingsbrigade in de portocabins bij de locatie Spaarndam. Op die manier slinkt de bouwsom, die nodig voor de nieuwe locatie terwijl de verstrekking van de vergunning enz. voor een groot deel buiten hun invloed ligt. De hoge huursom en de snel slinkende bouwsom zijn niet op te vangen door een vereniging, die geen enkele subsidie ontvangt en geheel wordt geleid door vrijwilligers.

Daarbij komt nog, dat de gemeente allerlei extra eisen heeft gesteld aan de nieuwbouw, zoals een Groen dak, CO2 neutrale CV installatie, Terreinverharding met open grastegel, Milieuvriendelijke riolering, Extra beplanting op terrein. Juist deze aanvullende eisen leveren vertragingen op in de ontwerp en vergunningsfase en extra bouwkosten met zich meebrengen. Naar nu blijkt zijn begin 2014 de ontwerptekeningen weer afgekeurd door de gemeente, ondanks het feit dat 2 jaar geleden de Adviescommissie Ruimtelijke Ordening positief was over dat ontwerp. Het heeft er alle schijn van dat de ondersteuning vanuit de gemeente, om de Reddingsbrigade bij te staan en te begeleiden bij het vergunningentraject onvoldoende is. Dat is opmerkelijk, aangezien het in het belang van beide partijen is dat deze snel worden verleend.

De Reddingsbrigade heeft naar aanleiding van deze nieuwe eisen een realistische begroting opgesteld, inclusief aanvullende eisen vanuit de gemeente Haarlem voor nieuwe huisvesting, die rond de € 575.000,- bedraagt. Dit is een behoorlijk verschil met de oorspronkelijke bouwsom van € 350.000,-

De VVD heeft nu art. 38 vragen gesteld, waardoor er hopelijk snel duidelijkheid ontstaat waarom dit proces nog steeds niet is afgerond. De oudste Reddingsbrigade van Nederland, onderdeel van de Veiligheidsregio Kennemerland en van het Incidentenbestrijdingsplan Noordzee Kanaal, maar ook onmisbaar bij talloze evenementen in Haarlem te water, zoals de intocht van Sinterklaas lijkt nu kopje onder te gaan. Dat kan en mag niet gebeuren. Kortom wij willen weten wanneer er nu eindelijk door de Reddingsbrigade kan worden gestart met bouwen en wanneer de gemeente uitvoer gaat geven aan de verplichting om de Reddingsbrigade te voorzien van passende en vervangende huisvesting.