Coalitie gaat 1 miljoen op onderhoud in de woonwijken en groen bezuinigen

De stad en de bewoners worden de dupe van de keuze die de coalitie onder leiding van D66 maakt om te bezuinigen op het onderhoud in deze stad. Tijdens de laatste bespreking op 9 oktober in de commissie beheer blijkt dat juist op het onderhoud van de woonwijken en groen in de stad bezuinigd gaat worden. Een ontzettend slecht voorstel. Uit diverse onderzoeken blijkt, dat goed onderhouden wijken van belang zijn voor de leefbaarheid in de wijken.

Nu al ontvangen we verontruste brieven van wijkraden over de slechte staat van de stoepen, straten en parken in Haarlem en we zien met onze eigen ogen hoe het beleid, om te weinig geld beschikbaar te stellen voor de onkruid bestrijding, uitpakt. Enkele weken geleden spraken ook de ondernemers en bedrijven van het grootste industrieterrein de Waarderpolder hun zorgen uit over het onderhoudsniveau in de stad. Minder geld voor onderhoud van de stad gaat ten koste van de concurrentiepositie van onze stad. Een schone, groene en aantrekkelijke stad is blijkbaar niet meer van belang voor de coalitie D66, PvdA, Groen Links en CDA. Met deze bezuiniging verloedert de stad met alle gevolgen van dien.

Het is een keuze

Deze coalitie kiest ervoor om een einde te maken aan het beleid van de afgelopen jaren waarin we als stad juist extra geld investeerde om het achterstallig onderhoud in te lopen. De VVD stelt vast dat het een bewuste keuze is van deze coalitie om te bezuinigen op het onderhoud in de wijken en het groen in de stad. Er is geen noodzaak voor en het gaat in tegen het vorig jaar vastgestelde Strategisch Beheerplan 2013 – 2022.

Opvallend is dat deze coalitie ervoor kiest om jaarlijks 1 miljoen te bezuinigen op het onderhoud van de stad, maar dat ze wel jaarlijks 1 miljoen euro extra uitgeven gaan aan “Duurzaamheid en Sport.” Wij vinden dat onbegrijpelijk en tegenstrijdig. De VVD vindt het niet duurzaam om de woonwijken slechter te onderhouden. Uiteindelijk kost dat toch weer meer geld. Onderhoud is een kerntaak van de gemeente. Wij bezuinigen daar niet op en zullen dus niet instemmen met dit voorstel.