"Ver onder de gordel"

Op de raadsvergadering van 2 oktober 2014 stond de Zijlsingel op de agenda. VVD en SP wilden een onafhankelijke waardebepaling van het pand dat voor een habbekrats is verkocht door een stad met 600 miljoen euro schuld. De coalitiepartijen zagen daar niets in: zij vonden het een ‘goede deal’.

Daarnaast dienden de VVD en SP een motie van afkeuring in tegen D66 wethouder Cassee: hij heeft de raad niet geïnformeerd. Dat is in heel Nederland een politieke doodzonde. Dat erkent ook GroenLinks op haar website. Maar in Haarlem werkt het in de praktijk toch anders: PvdA, D66, GroenLinks en CDA lieten het er maar bij zitten.

Plaatsvervangend voorzitter van de Raad Jur Visser (CDA) verloor zijn zelfbeheersing na het betoog van VVD raadslid Wybren van Haga over het ‘oplichtend’ verleden van wethouder Cassee en diens reisjes naar Thailand en Berlijn. Visser oordeelde het optreden van Van Haga als ‘ver onder de gordel’ en ‘zonder precedent in Haarlem’ en dreigde met opstappen. Hij bleef zitten.

Daarna mochten ook de coalitiepartijen hun zegje doen. Fractievoorzitter Pippel (D66) klaagde over de vorm en fractievoorzitter Fritz (PvdA) over het democratisch gehalte. Dat was opmerkelijk omdat de PvdA het blijkbaar democratisch wel in de haak vond om niet geïnformeerd te worden! Het CDA kwam hard in aanvaring met de SP toen Van Driel (CDA) zei dat het maar om ‘onzindingetjes’ gaat. Fractievoorzitter Garretsen van de SP wreef hem het uitgebreide feitenrelaas over het verleden van Cassee maar weer eens onder de neus. Het mocht niet baten: het CDA blijft kritiekloos tegenover wethouder Cassee.

De VVD staat op het standpunt dat er sprake is van een vertrouwensbreuk tussen VVD en SP enerzijds, en D66 wethouder Cassee anderzijds. Dit politiek feit ligt er en wordt niet meer geheeld. Zolang er dossiers naar boven komen waarin ernstig getwijfeld wordt aan een juist optreden van de wethouder, zal de VVD dat aan de orde stellen. Dat zullen wij blijven doen. De VVD bepaalt haar eigen agenda en doet dat op geheel eigen wijze.