Homobeleid in liberaal perspectief

Het college heeft een evaluatie gepresenteerd van het Koploperbeleid 2010-2014. Dit beleid gaat over de LHBT-doelgroep. Een ingewikkelde afkorting voor homo’s, lesbiennes, bisexuelen en transgenders. De afgelopen jaren zijn er tal van activiteiten georganiseerd, maar op geen enkele wijze heeft de ‘evaluatie’ kunnen aantonen dat er ook maar iets is ‘behaald’.  De VVD is van mening dat beleid zonder meetbare resultaten de neiging heeft van een ‘slag in de lucht’.

De VVD erkent dat de doelgroep het niet altijd even makkelijk heeft. Met name maken wij ons zorgen over de acceptatie onder allochtone jongeren. Dat deze groep een andere benadering nodig heeft bleek uit de evaluatie zelf: LHBT-jongeren van allochtone afkomst willen zich niet in een hoekje laten drukken door een  etiket opgeplakt te krijgen. Soms doe je acceptatie in stilte. De VVD heeft daar respect voor. Het zijn deze jongeren die zelf met hun identiteit aan de slag gaan en hun strijd voeren. Wanneer zij dat doen in hun eigen gemeenschap kan dat een grote positieve spin-off hebben op acceptatie. Niet alles is van buitenaf op te leggen en kan zelfs contraproductief werken.

De VVD vindt dat de verantwoordelijkheid ook ligt bij instellingen: de politie die laagdrempelig moet zijn en klachten serieus moet nemen, sportverenigingen die een antidiscriminatiebeleid moeten hebben, scholen die op alle mogelijke manieren pesten moeten tegengaan. Een goed voorbeeld zijn oudereninstellingen die ervoor zorgen dat ook homoseksuele ouderen zich in hun instelling veilig en prettig kunnen  voelen. De Roze Loper-award die deze instellingen positief belicht is dan ook een uitstekend initiatief.

Het beleid van de gemeente Haarlem heeft eigenlijk meer een signaalfunctie: wij staan voor een stad waarin iedereen zich vrij en veilig moet kunnen voelen. En dat is prima. Dan hijs je de regenboogvlag op het stadhuis. Maar het zou goed zijn om het beleid eens stevig onder de loep te nemen en je geld daar te besteden waar je echt wat kunt bereiken. En dat kan ook betekenen dat je andere partners zoekt om het beleid uit te voeren.

Uiteindelijk komt verandering uit mensen zelf. Soms moet je tegen de stroom in. En de VVD heeft, als liberale partij, diep respect voor iedereen die ervoor kiest zichzelf te zijn. De overheid is er voor een steuntje in de rug.