Spaarnelanden overtreedt Wet bescherming van persoonsgegevens

Sinds bekend is dat Spaarnelanden van plan is de nieuwe duo-rolcontainers, bedoelt om gescheiden afval in te zamelen, uit te rusten met een registratiechip maakt de VVD zich zorgen over de privacy van de bewoners. De VVD heeft naar aanleiding van deze plannen ook aanvullende vragen gesteld over de ondergrondse containers, die al werken met een registratiepas, de zogenaamde huisvuilpas. Deze pas is gekoppeld aan een huisadres.

Tijdens de discussie rondom de chip in de nieuwe duo containers bleek al, dat Spaarnelanden niet zomaar gegevens via deze mogelijke chip in de rolcontainer mag koppelen aan een adres. Deze activiteiten moeten eerst gemeld worden aan het ministerie van Veiligheid en Justitie, in het bijzonder bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP). Daarnaast moet er nu eerst een protocol worden vastgelegd wat er met de persoonsgegevens wordt gedaan en of dit in overeenstemming is met de betreffende wetgeving

Nu blijkt uit beantwoording door ambtenaren dat ook die registratie activiteiten rondom de ondergrondse containers gemeld moeten worden aan het ministerie en dat is niet gebeurd. De gemeente laat nu weten, dat deze overtreding zo snel mogelijk wordt hersteld. Gemeente en Spaarnelanden melden wel, dat zij uiteraard zorgvuldig om zijn gegaan met de adresgegevens conform de Wet op de bescherming van persoonsgegevens. Maar de VVD vindt dat het aan het ministerie van Veiligheid en Justitie is om dat te beoordelen. Hoe worden deze gegevens opgeslagen? Welke werknemers hebben toegang tot deze gegevens? De VVD betreurt het dan ook dat er zo met de privacygegevens wordt omgegaan van onze burgers.